„Żeby się ludziom pokazać”





A przecież trzeba dbać o swoją godność. Trzeba się szanować. Nawet aż do takich szczegółów jak stosowny wygląd, jak odpowiedni ubiór. Wobec tego, jak nie cieszyć się, gdy prowadzą nas na pierwsze miejsca, gdy zwracają się do nas, posługując się pełnym tytułem? 
Tak, cieszyć się można – ale nie domagać się. 
I nie traktować tego jako sensu swojego życia. 

KS. M.M.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 44 (2782), 3 listopada 2002

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl