„Opoka”

Skoro usłyszał od Jezusa, że jest błogosławiony, skoro objawił mu Bóg, a nie ciało i krew, że Jezus jest Synem Bożym, skoro został uznany za skałę, na której będzie zbudowany Jezusowy Kościół, którego nawet bramy piekielne nie potrafią przemóc, skoro ma otrzymać klucze do królestwa niebieskiego, 
skoro cokolwiek zwiąże na ziemi, będzie związane w niebie, i co rozwiąże na ziemi, będzie rozwiązane w niebie, to wobec tego ma prawo wziąć Jezusa na bok i robić Mu wyrzuty, gdy Ten zaczyna coś mówić, że wiele wycierpi od starszych i arcykapłanów, i uczonych w Piśmie i że zostanie zabity. 
Innymi słowy – Piotrowi przewróciło się w głowie. 
Czy my czasem nie przypominamy Piotra?

KS. M.M.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 43 (2781), 27 października 2002

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl