Kronika religijna

Stolica Apostolska •  Kościół w Świecie •  ...i w Polsce

 

 

 

 

 

 
STOLICA APOSTOLSKA

• „Nie możemy dawać konsekwentnego świadectwa Ewangelii, jeżeli sami najpierw nie żyjemy nią wiernie” – powiedział Jan Paweł II w homilii podczas niedzielnej beatyfikacji sześciorga sług Bożych w Watykanie (troje Włochów, dwóch Ugandyjczyków i jedną Francuzkę). W kazaniu przypomniał sylwetki nowych błogosławionych, poczynając od dwóch młodych katechetów z Ugandy – Daudi Okelo (ok. 1902–1918) i Jildo Irwa (ok. 1906–1918), którzy „nieomal w chłopięcym wieku, z prostotą i wiarą, przelali krew za Chrystusa i Jego Kościół”. Mówiąc z kolei o biskupie Andrea Giacinto Longhinim (1863–1936), „skromnym kapucynie, który przez 32 lata był ordynariuszem Treviso”, podkreślił, że „w epoce naznaczonej dramatycznymi i bolesnymi wydarzeniami okazał się ojcem dla księży i gorliwym pasterzem dla ludzi, stojąc zawsze u boku swych wiernych, szczególnie w chwilach trudności i niebezpieczeństw”. Wspominając błogosławionego Marcantonio Durando (1801–1880) Papież stwierdził, że „w człowieczeństwie Chrystusa potrafił rozpoznać najwyższy, a jednocześnie najbardziej dostępny i rozbrajający wyraz miłości Bożej do każdego człowieka”. Przypominając postać błogosławionej s. Marie de la Passion (Hélene Marie de Chappotin de Neuville; 1839–1904), założycielki sióstr franciszkanek misjonarek, Jan Paweł II mówił, że w sercu działalności misyjnej stawiała ona modlitwę i Eucharystię. Zaś Liduin Meneguzzi (1901–1941) „starała się o to, aby wszyscy poznali jedynego Zbawiciela, Jezusa, cichego i pokornego serca, w którego szkole nauczyła się szerzyć miłosierdzie, które wypływa z czystego serca”.
• W 24 rocznicę wyboru, Jan Paweł II ogłosił reformę modlitwy różańcowej. Do trzech części różańca – radosnej, bolesnej i chwalebnej – Papież dodał czwartą, świetlistą, opisującą publiczną działalność Jezusa. (Zob. rozmowa z o. Janem A. Kłoczowskim OP, str. 17.)
• „Od tego, czy uda się obronić nieocenione dobro, jakim są małżeństwo i rodzina, zależą w dużej mierze losy społeczeństwa i przyszłość ewangelizacji” – powiedział Jan Paweł II w obecności uczestników XV plenarnego posiedzenia Papieskiej Rady Rodziny.
Nawiązując do tematu obrad – „Duszpasterstwo rodzin i małżeństwa przeżywające trudności” – Papież zwrócił uwagę, że „w świecie, który ulega coraz większej sekularyzacji, rodzina wierząca musi zdawać sobie sprawę ze swego powołania i misji”, czego podstawowym warunkiem jest modlitwa. 
• Stolica Apostolska nie zaakceptowała wytycznych Konferencji Biskupów Stanów Zjednoczonych wobec duchownych podejrzanych o seksualne wykorzystywanie nieletnich. Katalog przedstawionych środków należy zweryfikować, napisał prefekt Kongregacji Biskupów kard. Giovanni Battista Re w liście do przewodniczącego Konferencji Biskupów USA bp. Wiltona Gregory’ego. Bp Gregory w imieniu Konferencji Biskupów USA przyjął i zaakceptował sugestie Kongregacji Biskupów (cały tekst kard. Battista Re drukujemy obok).
• „Misja to głoszenie przebaczenia” – pod takim hasłem Jan Paweł II ogłosił orędzie na tegoroczny, obchodzony już po raz 76. Światowy Dzień Misyjny (przedostatnia niedziela października). „Misja ewangelizacyjna Kościoła w swej istocie polega na głoszeniu miłości, miłosierdzia i przebaczenia Bożego, objawionych ludziom w życiu, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa – czytamy w orędziu. – Jest to głoszenie radosnej nowiny o tym, że Bóg nas kocha i pragnie zjednoczyć wszystkich w swej miłosiernej miłości, przebaczając i wzywając do przebaczenia innym nawet najcięższych przewinień. Jest to słowo pojednania, które zostało nam powierzone, ponieważ, jak stwierdza św. Paweł, »w Chrystusie Bóg jednał ze sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów, nam zaś przekazując słowo jednania«”.
n „Świat nadal jest tragicznie podzielony na tych, którzy żyją w dostatku i tych, którym brakuje podstawowych środków do życia” – napisał Papież w liście • okazji Światowego Dnia Żywności obchodzonego na całym świecie 16 października, skierowanym na ręce dyrektora generalnego ONZ ds. Wyżywienia i Rolnictwa Jacquesa Dioufa,
Jan Paweł II zwrócił uwagę na znaczenie dostępu ludzkości do wody jako podstawowego czynnika bezpieczeństwa żywnościowego. „Rosnąca świadomość faktu, że woda jest źródłem ograniczonym, ale bezwzględnie niezbędnym, skłania dzisiaj wiele osób do zmiany postawy; zmiany, która jest konieczna dla dobra przyszłych pokoleń”. Papież zaapelował, by Światowy Dzień Żywności przypomniał każdemu o bardzo ludzkim wymiarze tragedii głodu i niedożywienia, pomógł społeczności międzynarodowej i jeszcze raz potwierdził moralny imperatyw solidarności.
• Międzynarodowa Komisja Teologiczna nie poparła idei diakonatu kobiet. O decyzji poinformował sekretarz generalny Komisji, szwajcarski teolog o. Georges Cottier OP. Komisja zwróciła uwagę na dwa istotne wskazania, jakie wynikają z analizy problemu. Podkreśla, że diakonisy, o których mówi tradycja Kościoła starożytnego, nie można po prostu porównywać z diakonami. O. Cottier zaznaczył także, iż zarówno obrzęd ustanowienia, jak i rola, którą pełniły diakonisy, różniły je od diakonów.
Na życzenie Kongregacji Nauki Wiary Międzynarodowa Komisja Teologiczna od pięciu lat zajmuje się historią i teologią diakonatu, a wnioski z tych badań przyjęto na jej niedawnym zgromadzeniu plenarnym w Watykanie. Międzynarodowa Komisja Teologiczna (utworzona przez Pawła VI w 1969 r.) podlega bezpośrednio Kongregacji Nauki Wiary. Komisja bada i pogłębia naukę wiary i moralności katolickiej.


 KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE 
Jan Paweł II i abp George Pell

• Arcybiskup Sydney George Pell, został oczyszczony z podejrzeń o molestowanie seksualne nieletniego. O wynikach dochodzenia poinformowała komisja kościelna, na czele której stał emerytowany sędzia Alec Southwell. Zdaniem komisji nie ma przekonywających dowodów, że w 1961 r. Pell, wówczas 19-letni kleryk, wykorzystał seksualnie 11-letniego chłopca. „ Dziękuję Bogu za to, że śledztwo w mojej sprawie już się zakończyło i zostałem uwolniony od wszelkich zarzutów” – powiedział 61-letni dziś arcybiskup. Gdy wysunięto oskarżenie, metropolita oświadczył, że jest ono „złośliwe i kłamliwe”, ale postanowił zawiesić wykonywanie obowiązków arcybiskupich i zapowiedział, że będzie dążyć do wyjaśnienia wszelkich zarzutów o wykorzystywanie seksualne nieletnich w podległej mu diecezji. Teraz abp Pell wyraził radość, że może powrócić do pracy duszpasterskiej, by „w dalszym ciągu głosić wiarę katolicką w Sydney”. Arcybiskupa oskarżał ponad 50-letni mężczyzna, wielokrotnie karany w przeszłości, m.in. za rozboje i oszustwa podatkowe. Oskarżyciel twierdził, że w latach 60. molestował go młody kleryk – po latach zorientował się, że to obecny metropolita Sydney, którego zobaczył w telewizji.

• Rosyjski dysydent i obrońca praw człowieka Siergiej Kowaliow będzie bronić moskiewskich franciszkanów – poinformowało jego biuro poselskie. „Doszliśmy do wniosku, że akcja mediów przeciwko franciszkanom nosi znamiona prowokacji i jako taka stanowi prześladowanie katolików” – powiedziała Irina Jeromina, asystentka deputowanego do Dumy. Na początku października na łamach gazety „Komsomolskaja Prawda” opublikowano reportaż o tym, że w moskiewskim klasztorze franciszkanów działa dom publiczny, z którego zakonnicy czerpią zyski. Podobne oskarżenia powtórzyły pierwszy i trzeci program rosyjskiej telewizji publicznej. „Fałszywe przedstawienie sytuacji wokół pomieszczenia, w którym przez kilka lat działała moskiewska wspólnota franciszkanów i wypaczony opis związanego z tym konfliktu, zmierzają wyraźnie do skompromitowania zakonu w Rosji i jego przełożonego o. Grzegorza Ciorocha” – czytamy w oświadczeniu wydanym przez franciszkanów. W obronie ojców wystąpiła Stolica Apostolska oraz abp Tadeusz Kondrusiewicz.
Kowaliow, który jest członkiem parlamentarnej Komisji ds. Organizacji Społecznych i Związków Wyznaniowych, zapowiedział, że w najbliższym czasie zorganizuje konferencję prasową pod hasłem „Prześladowanie katolików w Rosji: ordynarna prowokacja wobec zakonu franciszkanów”. Oprócz Kowaliowa wystąpi na niej także inny parlamentarzysta – Siergiej Mitrochin. Mitrochin powiedział PAP, że przedstawi dziennikarzom historię swojej interpelacji poselskiej w sprawie pięciu księży usuniętych w tym roku z Rosji.
• Do dalszego przestrzegania ustawodawstwa rosyjskiego, okazywania szacunku władzom oraz rozwijania braterskiej współpracy z Kościołem prawosławnym wezwał duchowieństwo i wiernych rosyjski Episkopat. Przez dwa dni Konferencja Biskupów Katolickich Federacji Rosyjskiej obradowała w Sankt-Petersburgu pod przewodnictwem abp. Tadeusza Kondrusiewicza. Biskupi postanowili, że organizacje religijne mają prawo prowadzić działalność produkcyjną, handlową i usługową, na ile zezwalają im na to ich wewnętrzne regulacje prawne, zawsze jednak muszą też uzyskać zgodę miejscowych władz kościelnych. W stosunkach z mediami Episkopat zalecił duchownym, aby – nie wykraczając poza swe kompetencje – przejawiali ostrożność w wystąpieniach publicznych i nie wyrażali poglądów, które mogą zostać odebrane jako prowokacja. Księża powinni autoryzować swoje wypowiedzi, a każda diecezja ma wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty z dziennikarzami.
Konferencja Biskupów Katolickich Federacji Rosyjskiej istnieje formalnie od marca 1999 r., w jej skład wchodzi czterech hierarchów. Jednym z nich jest bp Jerzy Mazur, który w kwietniu tego roku został wydalony z Rosji i na razie przebywa w Polsce. Na czele Konferencji stoi abp Tadeusz Kondrusiewicz, początkowo jako administrator apostolski Północy Europejskiej Części Rosji, a od lutego tego roku – arcybiskup archidiecezji Matki Bożej i metropolita w Moskwie.
• Trzej duchowni – katolicki, żydowski i islamski – otrzymali międzynarodową nagrodę „Pokój i Pojednanie”. Laureatami, których nazwiska ogłosił biskup Coventry Colin Bennets, zostali: patriarcha łaciński Jerozolimy abp Michel Sabbah, wiceminister spraw zagranicznych Izraela rabin Michael Melchior i były minister w Autonomii Palestyńskiej szejk Talal as-Sider. Wyróżnienie przyznano im za zaangażowanie na rzecz pojednania między wyznawcami trzech religii monoteistycznych na Bliskim Wschodzie. Laureaci byli współorganizatorami pierwszej konferencji międzyreligijnej, która odbyła się w styczniu tego roku w Aleksandrii z udziałem wysokiej rangi duchownych izraelskich i palestyńskich. Patronowali jej: prezydent Egiptu Hosni Mubarak, premierzy: Wielkiej Brytanii – Tony Blair i Izraela – Ariel Szaron oraz przewodniczący Autonomii Palestyńskiej Jaser Arafat, a pomysłodawcą był anglikański arcybiskup Canterbury George Carey. W uchwalonej na zakończenie obrad wspólnej deklaracji uczestnicy napisali, że przemocy nie można usprawiedliwiać argumentami religijnymi.


  

...I W POLSCE• Biskupi zachęcili wiernych do udziału w wyborach samorządowych. Na tydzień przed wyborami w kościołach w całej Polsce czytany był komunikat Episkopatu Polski, w którym biskupi przypominają, że udział w wyborach samorządowych to „obowiązek obywatelski umacniany dodatkowo duchem wiary chrześcijańskiej”. „Samorządy bowiem odgrywają coraz większą rolę w kształtowaniu życia naszych miast i wsi – czytamy w komunikacie. – To od ludzi, których wybierzemy, będzie zależało funkcjonowanie instytucje i społeczności nam najbliższych. Im zawierzymy nasze szkoły, opiekę zdrowotną, nasze bezpieczeństwo, nowe miejsca pracy, życie kulturalne. Ważne jest, abyśmy wybierali te osoby, które kierując się nauką społeczną Kościoła, będą prawdziwie zatroskane o dobro naszych »małych ojczyzn«”.
• „Męczenników Polska miała wielu. Teraz potrzebuje ludzi żywych” – powiedział Prymas Polski podczas Mszy św. odprawionej w żoliborskim sanktuarium św. Stanisława Kostki w 18. rocznicę śmierci ks. Jerzego Popiełuszki, zamordowanego przez oficerów SB. Kard. Glemp wyraził nadzieję, że sługa Boży, podobnie jak święci męczennicy – bp Stanisław, Andrzej Bobola i Maksymilian Kolbe – będzie „zawsze żywy w społeczeństwie”, które nie zapomni jego ideałów. 
• Kilka tysięcy wiernych modliło się w radomskiej katedrze w pierwszą rocznicę tragicznej śmierci biskupa Jana Chrapka (18 października). Mszy św. przewodniczył nuncjusz apostolski w Polsce abp Józef Kowalczyk. Na zakończenie Eucharystii biskup radomski Zygmunt Zimowski przekazał matce bp. Chrapka różaniec od Jana Pawła II. Po Mszy św. odbył się koncert charytatywny. Dochód z koncertu zasili Fundusz im. biskupa Jana Chrapka, który stale wspiera dzieła prowadzone przez radomską Caritas. 
• Społecznym wyzwaniom, przed jakimi staje Kościół w Europie Środkowej i Wschodniej poświęcona była międzynarodowa konferencja zorganizowana na Jasnej Górze przez Papieską Radę „Iustitia et Pax” (16–19 października). W spotkaniu zatytułowanym „Myśl społeczna i działanie Kościoła w Europie Środkowej i Wschodniej” uczestniczyli delegaci z 20 państw: Czech, Słowacji, Węgier, Słowenii, Chorwacji, Jugosławii, Macedonii, Albanii, Litwy, Łotwy, Białorusi, Estonii, Ukrainy, Mołdawii, Rosji, Gruzji, Armenii, Bułgarii, Rumunii i Polski. Byli wśród nich biskupi, księża i świeccy. Obradom przysłuchiwał się bp Amadée Grab, przewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy. Informacje na temat sytuacji Kościoła katolickiego w Rosji przedstawił abp Tadeusz Kondrusiewicz z Moskwy. Nasz kraj reprezentowany był m.in. przez bpa Piotra Jareckiego z Warszawy, jedynego polskiego członka Papieskiej Rady „Iustitia et Pax”.
• W seminariach i nowicjatach nie powinno być miejsca „dla tych, którzy nie żyją w czystości” – opinię taką wyraził krajowy duszpasterz powołań ks. Marek Dziewiecki podczas Ogólnopolskiej Kongregacji Referentów Powołaniowych, która odbyła się w dniach 18-20 października na Jasnej Górze. Elementarnym sprawdzianem dojrzałości jest świadomość kandydata do kapłaństwa czy życia konsekrowanego, że „miłość bez seksualności wystarczy człowiekowi do szczęścia, ale seksualność bez miłości nigdy nie zaspokoi pragnień i aspiracji jego serca” – mówił prelegent. Szansę na dalszą formację natomiast powinni otrzymać ci kandydaci borykający się z poważnymi trudnościami w dziedzinie seksualnej, którzy są świadomi źródła swego problemu i są gotowi z nim się zmierzyć. Ważne też jest, by odnosili trwałe sukcesy w zmaganiu się z problemem, to znaczy by trudności były coraz rzadsze. Wyraźnie zauważalny powinien być również ich rozwój w sferze moralnej, duchowej i religijnej, wskazujący na pogłębianie ich więzi Bogiem. Powinni także współpracować z kierownikiem duchowym i ewentualnie terapeutą, jeśli do niego zostali skierowani – stwierdził ks. Dziewiecki. 
Zdolność panowania nad własnymi przeżyciami stanowi ważne potwierdzenie prawidłowego rozwoju – wskazał krajowy duszpasterz powołań. Jego zdaniem, warunkiem dojrzałości seksualnej jest kształtowanie tej sfery w oparciu o pozytywną motywację. Należy wystrzegać się kontrolowania seksualności na zasadzie walki z nią, pogardy dla niej lub lęku przed nią. „Seksualność nie jest złem, które wymaga unicestwienia, lecz jest dobrem, które wymaga dojrzałego kierowania, czujności i roztropności” – tłumaczył ks. Dziewiecki. Błędną motywacją jest też panowanie nad seksualnością ze względu na wymagania stawiane przez rodziców, normy moralne, religijne, prawne czy społeczne. Człowiek bowiem czuje się wtedy pokrzywdzony i niesłusznie ograniczany w swej wolności i w swoich potrzebach, co prowadzi go do buntu. „Dojrzałą i pozytywną motywacją jest zrozumienie, że panowanie nad własną seksualnością leży w moim interesie” – podkreślił mówca.
• Chrześcijańsko-żydowski marsz pamięci „Śladami otwockich synagog” odbył się w podwarszawskim Otwocku (20 października). Trasą „od śmierci do nadziei” przeszli katolicy i Żydzi zatrzymując się przy w miejscach, w których niegdyś stały synagogi a kończąc marsz przy domu sióstr elżbietanek, które w czasie wojny niosły pomoc żydowskim dzieciom. W marszu uczestniczyli m.in. rabin Warszawy i Łodzi Michael Schudrich, proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Otwocku-Ługach ks. Wojciech Lemański oraz delegat biskupa warszawsko-praskiego ks. Jan Świerżewski z Otwocka. Współorganizatorem marszu był społeczny komitet pamięci Żydów otwockich i karczewskich. Przewodniczącym komitetu jest, redaktor naczelny „Więzi” Zbigniew Nosowski.
• Kard. Camillo Ruini otrzymał doktorat honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (16 października). Przewodniczący Włoskiej Konferencji Biskupiej został wyróżniony w dowód „najwyższego uznania dla działalności naukowej w dziedzinie teologii i filozofii, dla wielostronnej działalności kościelnej, talentu administracyjnego, jak również pastoralnej i dyplomatycznej troski kardynała o sprawy Kościoła powszechnego” – czytamy w uchwale Senatu KUL. 
• Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski otrzymał dekret Prymasa Polski kard. Józefa Glempa mianujący go duszpasterzem Ormian w całej Polsce. Dekret uprawnia do pełnienia posługi duszpasterskiej na terenie wszystkich Metropolii rzymskokatolickich, w tym też Archidiecezji Łódzkiej (która ma odrębny status) oraz z uwzględnieniem specjalnego statusu Ormian w Gdańsku. Ks. Zaleski jest prezesem Fundacji im. św. Brata Alberta w Radwanowicach koło Krakowa.
 

 

 


 

  

 

  

 

 

 

 


 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

  

Nr 43 (2781), 27 października 2002

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl