Liturgiczne czytania tygodnia

(27 X-3 XI)

 


30. NIEDZIELA ZWYKŁA: 1 Krl 8, 22-23. 27-30; Ps 84; 1 Kor 3, 9b-11. 16-17; Mt 16, 13-19;
PONIEDZIAŁEK: Ef 2, 19-22; Ps 19; Łk 6, 12-19;
WTOREK: Ef 5, 21-33; Ps 128; Łk 13, 18-21;
ŚRODA: Ef 6, 1-9; Ps 145; Łk 13, 22-30;
CZWARTEK: Ef 6, 10-20; Ps 144; Łk 13, 31-35;
PIĄTEK – WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH: Ap 7, 2-4. 9-14; Ps 24; 1 J 3, 1-3;
Mt 5, 1-12a;
SOBOTA – DZIEŃ ZADUSZNY: Hi 19, 1. 23-27a; Ps 27; 1 Kor 15, 20-24a. 25-28; Łk 23, 44-46. 50. 52-53; 24, 1-6a; 
31. NIEDZIELA ZWYKŁA: Ml 1, 14b – 2, 2b. 8-10; Ps 131; 1 Tes 2, 7b-9. 13;
Mt 23, 1-12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 43 (2781), 27 października 2002

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl