„Oddajcie Bogu”

Państwo troszczy się o społeczeństwo i o jednostkę – z akcentem na społeczeństwo. Kościół troszczy się o to samo – z akcentem na jednostkę. 
Państwo troszczy się o dobro materialne i duchowe społeczeństwa i jednostki – z akcentem na dobro materialne. Kościół troszczy się o to samo – z akcentem na dobro duchowe. 
Państwo realizuje swoje cele poprzez ustawodawstwo. Kościół – poprzez głoszenie prawd wiary.

KS. M.M.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 42 (2780), 20 października 2002

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl