Liturgiczne czytania tygodnia

(13–20 X)

 


28. NIEDZIELA ZWYKŁA: Iz 25, 6-10a; Ps 23; Flp 4, 12-14. 19-20; 
Mt 22, 1-14;
PONIEDZIAŁEK: Ga 4, 22-24. 26-27. 31 – 5, 1; Ps 113; Łk 11, 29-32; 
WTOREK: Ga 5, 1-6; Ps 119; Łk 11, 37-41;
ŚRODA: Ga 5, 18-25; Ps 1; Łk 11, 42-46;
CZWARTEK: Ef 1, 1-10; Ps 98; Łk 11, 47-54;
PIĄTEK: 2 Tm 4, 9-17a; Ps 145; Łk 10, 1-9;
SOBOTA: Ef 1, 15-23; Ps 8; Łk 12, 8-12;
29. NIEDZIELA ZWYKŁA: Iz 45, 1. 4-6; Ps 96; 1 Tes 1, 1-5b; 
Mt 22, 15-21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 41 (2779), 13 października 2002

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl