Liturgiczne czytania tygodnia

(6 X – 13 X)

 


27. NIEDZIELA ZWYKŁA: Iz 5, 1-7; Ps 80; Flp 4, 6-9; Mt 21, 33-43;
PONIEDZIAŁEK: Dz 1, 12-14; Ps: Łk 1, 46-55; Łk 1, 26-38; 
WTOREK: Ga 1, 13-24; Ps 139; Łk 10, 38-42;
ŚRODA: Ga 2, 1-2. 7-14; Ps 117; Łk 11, 1-4;
CZWARTEK: Ga 3, 1-5; Ps: Łk 1, 68-75; Łk 11, 5-13;
PIĄTEK: Ga 3, 7-14; Ps 111; Łk 11, 15-26;
SOBOTA: Ga 3, 22-29; Ps 105; Łk 11, 27-28;
28. NIEDZIELA ZWYKŁA: Iz 25, 6-10a; Ps 23; Flp 4, 12-14.
19-20; Mt 22, 1-14.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 40 (2778), 6 października 2002

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl