Liturgiczne czytania tygodnia

(29 IX – 6 X)

 


26. NIEDZIELA ZWYKŁA: Ez 18, 25-28; Ps 25; Flp 2, 1-11; Mt 21, 28-32;
PONIEDZIAŁEK: Hi 1, 6-22; Ps 17; Łk 9, 46-50;
WTOREK: Hi 3, 1-3. 11-17. 20-23; Ps 88; Łk 9, 51-56;
ŚRODA: Wj 23, 20-23; Ps 91; Mt 18, 1-5. 10;
CZWARTEK: Hi 19, 21-27; Ps 27; Łk 10, 1-12;
PIĄTEK: Hi 38, 1. 12-21; 40, 3-5; Ps 139; Łk 10, 13-16;
SOBOTA: Hi 42, 1-3. 5-6. 12-17; Ps 119; Łk 10, 17-24;
27. NIEDZIELA ZWYKŁA: Iz 5, 1-7; Ps 80; Flp 4, 6-9; Mt 21, 33-43. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 39 (2777), 29 września 2002

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl