„Przebaczać”

Bylibyśmy gotowi nawet przebaczać wszystkie krzywdy, które zostały nam wyrządzone, gdybyśmy zostali przeproszeni. Gdyby krzywdzący okazał chociażby najdrobniejszy gest skruchy.
Ale przebaczenie, którego Bóg od nas wymaga, polega nie na tym właśnie.

KS. M.M.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 37 (2775), 15 września 2002

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl