Liturgiczne czytania tygodnia

(15 IX – 22 IX)

 


XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA: Syr 27, 30 – 28, 7; Ps 103; Rz 14, 7-9; 
Mt 18, 21-35; 
PONIEDZIAŁEK: 1 Kor 11, 17-26. 33; Ps 40; Łk 7, 1-10;
WTOREK: 1 Kor 12, 12-14. 27-31a; Ps 100; Łk 7, 11-17;
ŚRODA: Mdr 4, 7-15; Ps 148; Łk 2, 41-52;
CZWARTEK: 1 Kor 15, 1-11; Ps 118; Łk 7, 36-50;
PIĄTEK: 1 Kor 15, 12-20; Ps 17; Łk 8, 1-3;
SOBOTA: Ef 4, 1-7. 11-13; Ps 19; Mt 9, 9-13;
XXV NIEDZIELA ZWYKŁA: Iz 55, 6-9; Ps 145; Flp 1, 20c-24. 27a; 
Mt 20, 1-16a.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 37 (2775), 15 września 2002

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl