„Prosić zgodnie”

Jezus powiedział: „Jeżeli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie”. 
A na Błoniach było dwa i pół miliona ludzi. I zjednoczony z nimi był prawie cały naród. Zgodnie prosiliśmy – o miłosierdzie Boże nad nami. I o miłosierdzie nasze – nas względem siebie. Czyż może nie zostać wysłuchaną taka modlitwa? Czy ta modlitwa może nas nie przemienić? Nas w stosunku do Boga i nas w stosunku do człowieka.
Czy w to wierzysz? 

KS. M.M.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 36 (2774), 8 września 2002

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl