Liturgiczne czytania tygodnia

(8 IX – 15 IX)

 


XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA: Ez 33, 7-9; Ps 95; Rz 13, 8-10; Mt 18, 15-20;
PONIEDZIAŁEK: 1 Kor 5, 1-8; Ps 5; Łk 6, 6-11;
WTOREK: 1 Kor 6, 1-11; Ps 149; Łk 6, 12-19;
ŚRODA: 1 Kor 7, 25-31; Ps 45; Łk 6, 20-26;
CZWARTEK: 1 Kor 8, 1b-7. 10-13; Ps 139; Łk 6, 27-38;
PIĄTEK: 1 Kor 9, 16-19. 22-27; Ps 84; Łk 6, 39-42;
SOBOTA: Lb 21, 4b-9; Ps 78; J 3, 13-17;
XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA: Syr 27, 30 – 28, 7; Ps 103; Rz 14, 7-9; 
Mt 18, 21-35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 36 (2774), 8 września 2002

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl