Liturgiczne czytania tygodnia

(1 IX – 8 IX)

 


XXII NIEDZIELA ZWYKŁA: Jr 20, 7-9; Ps 63; Rz 12, 1-2; 
Mt 16, 21-27;
PONIEDZIAŁEK: 1 Kor 2, 1-5; Ps 119; Łk 4, 16-30;
WTOREK: 1 Kor 2, 10b-16; Ps 145; Łk 4, 31-37;
ŚRODA: 1 Kor 3, 1-9; Ps 33; Łk 4, 38-44;
CZWARTEK: 1 Kor 3, 18-23; Ps 24; Łk 5, 1-11;
PIĄTEK: 1 Kor 4, 1-5; Ps 37; Łk 5, 33-39;
SOBOTA: 1 Kor 4, 6-15; Ps 145; Łk 6, 1-5;
XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA: Ez 33, 7-9; Ps 95; Rz 13, 8-10; 
Mt 18, 15-20.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 35 (2773), 1 września 2002

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl