Liturgiczne czytania tygodnia

(25 VIII – 1 IX)

 


XXI NIEDZIELA ZWYKŁA: Iz 22, 19-23; Ps 138; Rz 11, 33-36; Mt 16, 13-20; 
PONIEDZIAŁEK – UROCZYSTOŚĆ NMP CZĘSTOCHOWSKIEJ: Prz 8, 22-35; Ps 48; Ga 4, 4-7; J 2, 1-11;
WTOREK: 2 Tes 2, 1-3a. 14-17; Ps 96; Mt 23, 23-26;
ŚRODA: 2 Tes 3, 6-10. 16-18; Ps 128; Mt 23, 27-32;
CZWARTEK: Jr 1, 17-19; Ps 71; Mk 6, 17-29;
PIĄTEK: 1 Kor 1, 17-25; Ps 33; Mt 25, 1-13;
SOBOTA: 1 Kor 1, 26-31; Ps 33; Mt 25, 14-30;
XXII NIEDZIELA ZWYKŁA: Jr 20, 7-9; Ps 63; Rz 12, 1-2; Mt 16, 21-27.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 34 (2772), 25 sierpnia 2002

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl