Kronika religijna

Stolica Apostolska •  Kościół w Świecie •  ...i w Polsce

 

 

 

 

 

 
STOLICA APOSTOLSKA

Z dramatycznym apelem o pokój w Ziemi Świętej zwrócił się Jan Paweł II do polityków w przemówieniu przed niedzielną modlitwą „Anioł Pański”. „W okresie letniego odprężenia, gdy wielu ludzi korzysta z zasłużonego wypoczynku, nie przestaję z żywym niepokojem myśleć o Ziemi Świętej, gdzie nie ma przerwy w godnej potępienia, codziennej przemocy, która pozbawia życia tyle naszych braci i sióstr, ofiar zabójczej spirali odwetu – mówił Jan Paweł II. – Kiedy wreszcie zrozumie się, że koegzystencji między narodami żydowskim i palestyńskim nie rozwiąże broń? Ani zamachy, ani dzielące je mury, ani odwet nie doprowadzą do sprawiedliwego rozwiązania obecnego konfliktu. Cierpię wraz z tymi, którzy opłakują zabitych i zniszczenia; jestem blisko przede wszystkim licznych niewinnych, którzy płacą cenę tej przemocy”. Papież apelował: „Wobec tego dramatu humanitarnego, który zdaje się nie mieć końca, nikt nie może pozostać obojętny. Dlatego raz jeszcze apeluję do przywódców politycznych izraelskich i palestyńskich, by odnaleźli drogę do rokowań. Wspólnotę międzynarodową proszę, by z większą determinacją zaangażowała się w tym regionie, oferując mediację w celu stworzenia warunków dla owocnego dialogu, który przyspieszyłby proces pokojowy. Chrześcijan ze wszystkich stron świata wzywam, by przyłączyli się wraz ze mną do intensywnej i ufnej modlitwy”.

Kongregacja Nauki Wiary formalnie obłożyła ekskomuniką siedem kobiet, które przyjęły „świecenia kapłańskie”. Dekret potwierdzający ekskomunikę ogłoszono w Watykanie 5 sierpnia. Kobiety (cztery Niemki, dwie Austriaczki i jedna Amerykanka) nie zastosowały się do upomnienia z 10 lipca, w którym Kongregacja wzywała je, by okazały skruchę i żal z powodu popełnionego czynu. Nakładając ekskomunikę Kongregacja ma jednocześnie nadzieję, że zainteresowane osoby „oświecone łaską Ducha Świętego znajdą drogę powrotu do jedności w wierze i wspólnoty z Kościołem, jaką naruszyły swoim postępowaniem”. Krótki watykański dokument podpisany przez prefekta Kongregacji Nauki Wiary, kard. Josepha Ratzingera i sekretarza abp. Tarcisio Bertone zawiera też uwagę, dotyczącą osoby „biskupa” Romulo Antonio Braschiego, który udzielił „święceń”. Wyjaśnia, że jeśli chodzi o jego status kanoniczny, to jest on schizmatykiem i już wcześniej został obłożony ekskomuniką przez Watykan.

Sekretarz Kongregacji, abp Bertone wyjaśnił, że czyn, którego dopuścili się Braschi i kobiety, „zagroził strukturze Kościoła, ustalonej przez Jezusa Chrystusa”. „Zachowanie to zasługiwało na najwyższą karę, gdyż dopuścili się oni zamachu na dziedzictwo wiary i fundament dyscypliny” – mówił. Nie mieliśmy do czynienia z „grzechem prywatnym”, lecz z „aktem publicznym, którego przykład może sprowadzić innych na manowce” – dodał abp Bertone.

Jan Paweł II poświęcił środową katechezę ostatnim podróżom do Gwatemali i Meksyku. Podziękował władzom oraz wszystkim instytucjom tych krajów za przyjęcie i gościnność. „Myślą obejmuję Biskupów, kapłanów, zakonników i zakonnice, wolontariuszy i rodziny za ich wielkoduszną gotowość goszczenia pielgrzymów – powiedział Jan Paweł II. – Współdziałanie to sprawiło, że każdy etap mojej pielgrzymki był naznaczony duchowym klimatem radości i święta. Lecz moje najserdeczniejsze podziękowania kieruję do ludu chrześcijańskiego, który bardzo licznie wyszedł mi na spotkanie w Gwatemali i Meksyku. W intensywnym udziale tych braci i sióstr mogłem dostrzec wiarę, która ich ożywia, synowskie przywiązanie do Następcy Piotra i entuzjazm ich przynależności do Kościoła katolickiego”.Paweł VI przemawia na forum ONZ, 1975 r.

W dwudziestą czwartą rocznicę śmierci swego poprzednika Pawła VI Papież odprawił Mszę św. za spokój jego duszy. Jan Paweł II podkreślił, że „niewzruszone świadectwo Chrystusowi, światłości świata, składane w trudnych czasach, w jakich przyszło Pawła VI pełnić papieską posługę, żyje nadal w Kościele”.

Paweł VI, Giovanni Battista Montini urodził się w 1897 r. w Concesio koło Brescii (północne Włochy). Był synem znanego świeckiego działacza i dziennikarza katolickiego. Święcenia kapłańskie przyjął w 1920 r. Bardzo szybko rozpoczął pracę w Sekretariacie Stanu i w dyplomacji Stolicy Apostolskiej. W 1923 r. przez kilka miesięcy pracował w nuncjaturze w Warszawie. W 1954 r. Pius XII mianował go arcybiskupem-metropolitą Mediolanu, zaś Jan XXIII mianował go kardynałem na konsystorzu w 1958 r. Po śmierci Jana XXIII został jego następcą 21 czerwca 1963 r. i stał na czele Kościoła aż do śmierci – 6 sierpnia 1978 r.

Był pierwszym biskupem Rzymu, który w czasach nowożytnych rozpoczął podróżowanie po całym świecie. Pielgrzymek tych odbył łącznie dziewięć (lata 1964-70), odwiedzając w sumie 18 państw na wszystkich kontynentach. Jako pierwszy odwiedził Ziemię Świętą – była to jego pierwsza podróż zagraniczna – miała charakter ekumeniczny: spotkał się wtedy po raz pierwszy z patriarchą ekumenicznym Konstantynopola Atenagorasem. 18 marca 1999 r zakończył się diecezjalny etap procesu beatyfikacyjnego Pawła VI.

• „Musimy oszczędzać” – pod takim tytułem ukazał się w niemieckim tygodniku „Der Spiegel” wywiad z kard. Sergio Sebastianim. Przewodniczącego Prefektury Spraw Gospodarczych Watykanu pytano o deficyt Stolicy Apostolskiej, który – jak poinformowano miesiąc temu – wynosi 3 mln dolarów. Kardynał zwrócił uwagę, że deficyt ten wiąże się ze spadkiem dochodów z operacji finansowych, spowodowanym niekorzystną sytuacją na giełdach. Zapytany o możliwość nadawania reklam w Radiu Watykańskim kard. Sebastiani odpowiedział, że nie są one planowane.


 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIEPrzełożeni amerykańskich zakonów męskich postanowili nie usuwać ze stanu kapłańskiego zakonników, którzy molestowali seksualnie nieletnich. Decyzja jest sprzeczna z czerwcowymi wytycznymi amerykańskiego Episkopatu (biskupi uchwalili wtedy, że księży należy przenosić do stanu świeckiego, jeśli udowodniono im szczególnie drastyczne przypadki pedofilii), ale zakony nie podlegają władzy ordynariuszy poszczególnych diecezji. Przełożeni zakonni, zebrani na konferencji w Filadelfii, zdecydowali natomiast, że duchowni-pedofile będą natychmiast wycofywani z pracy duszpasterskiej. Zaznaczyli jednocześnie, że jeśli kościelni psycholodzy wyrażą zgodę, to ukarany zakonnik będzie mógł po pewnym czasie powrócić do dawnych obowiązków. Przełożeni odrzucili też projekt rezolucji, zalecającej władzom zakonnym informowanie policji o wykrytych przypadkach pedofilii. „Zemsta, gniew i odwet nie są dobrym rozwiązaniem. Odsunięcie od wszelkiej pracy mogłoby spowodować u braci poważne zaburzenia i zwiększyć prawdopodobieństwo kolejnych występków” – tak dyrektor Zgromadzenia Amerykańskich Przełożonych, ojciec Ted Keating tłumaczył dziennikarzom podjęte na konferencji decyzje. Teraz muszą je zatwierdzić władze poszczególnych zakonów.

W Stanach Zjednoczonych pracuje 46 tys. katolickich kapłanów, co trzeci jest zakonnikiem. Do tej pory w Ameryce ujawniono ok. 300 przypadków molestowania seksualnego nieletnich przez duchownych – tylko dwanaście dotyczyło kleru zakonnego.

Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych odmówiło wydania wizy słowackiemu werbiście, ks. Stanislavowi Krajniakowi. Zakonnik od dwóch lat pracuje jako proboszcz w Jarosławiu nad Wołgą. Ksiądz oskarżył o ingerencję w tę sprawę przedstawicieli Cerkwi prawosławnej: „Jestem tego pewien na 98 proc.” – mówił Krajniak. Dodał, że miejscowy biskup prawosławny Josif powiedział mu podczas jednego ze spotkań: „Życzę księdzu sukcesów, ale nie podoba mi się, że ksiądz tutaj jest”.

Sprawa ks. Krajniaka „jest znacznie poważniejsza niż wydalenie biskupa Jerzego Mazura oraz ks. Stefano Caprio i świadczy o eskalacji walki z Kościołem katolickim w tym kraju” – powiedział arcybiskup Moskwy Tadeusz Kondrusiewicz w wywiadzie dla dziennika włoskiego Episkopatu „Avvenire”. Zdaniem metropolity problemy dotyczą Patriarchatu Moskiewskiego, a nie władz cywilnych. Arcybiskup liczy jednak na poprawę stosunków z Rosyjskim Kościołem Prawosławnym. „Dialog ten zresztą nigdy nie został zerwany. Oczywiście, były napięcia i problemy, ale ani my, ani prawosławni nie przestaliśmy się spotykać i wymieniać korespondencji. Ja sam odwiedzam regularnie ważne osobistości prawosławne w całej Rosji” – podkreślił Kondrusiewicz. „Avvenire” donosi też, powołując się na „rosyjskie źródła dyplomatyczne”, że prezydent Władimir Putin odpowiedział na list od Jana Pawła II z maja tego roku, w którym Papież domagał się wyjaśnień w sprawie wydalenia biskupa Mazura: „Putin wyjaśnił, że »odmowa wizy wjazdowej Mazurowi nie była owocem kampanii wymierzonej przeciwko Kościołowi katolickiemu«, lecz »normalnymi« posunięciami, podjętymi przez suwerenne państwo w stosunku do obcych obywateli”.

Żołnierze ochraniają szkołę w Gharyal


W Pakistanie dokonano dwóch zamachów na tamtejszych chrześcijan. Sześć osób zginęło, a cztery zostały ranne w wyniku ataku na chrześcijańską szkołę misyjną dla obcokrajowców w miejscowości Gharyal. Zamachowcy zdołali uciec na motocyklach. Do tej pory żadne ugrupowanie nie przyznało się do zamachu. Z kolei w położonej 20 kilometrów od Islamabadu miejscowości Taxila członkowie – jak poinformowała policja – „zakazanej grupy religijnej” zaatakowali chrześcijański szpital misyjny. Zamordowali dwie pielęgniarki i salową, jest wielu rannych. Zginął jeden zamachowiec, kolejnych aresztowano. Watykański sekretarz stanu kardynał Angelo Sodano w imieniu Papieża wystosował na ręce nuncjusza apostolskiego w Pakistanie, arcybiskupa Alessandro D’Errico telegram kondolencyjny. Jan Paweł II zapewnił, że modli się za niewinne ofiary ataków.

Łaciński patriarcha Jerozolimy, arcybiskup Michel Sabbah spotkał się z szejkiem Ahmedem Jasinem, duchowym przywódcą Hamasu. Hamas to palestyńska organizacja, odpowiedzialna w ostatnim czasie za większość zamachów terrorystycznych na terytorium Izraela. Sabbahowi towarzyszył ewangelicki pastor Mounib Jounan, do spotkania doszło w domu Jasina w Gazie. Na temat rozmów docierają sprzeczne informacje. Agencje donoszą, że patriarcha miał prosić przywódcę Hamasu o powstrzymanie fali samobójczych ataków terrorystycznych. „Nie domagaliśmy się od nikogo żadnych obietnic” – powiedział po spotkaniu abp Sabbah. Szejk Jasin oświadczył: „Nie jest to właściwy czas dla jakichkolwiek inicjatyw. Zostaną one podjęte wówczas, kiedy Izrael zwróci nam nasze terytorium, zniknie stąd i powstrzyma swoją agresję”. Inny przedstawiciel Hamasu zapowiedział kolejne zamachy. Z kolei władze Autonomii Palestyńskiej nazwały spotkanie „dyskretną próbą” powstrzymania ataków terrorystycznych.

Kościoły chrześcijańskie Wielkiej Brytanii ostrzegły rząd przed przyłączeniem się do ewentualnego ataku USA na Irak. „Zbrojny atak na Irak byłby niemoralny i nielegalny” – czytamy w deklaracji, którą wręczono premierowi Tony’emu Blairowi. Dokument podpisało prawie 3 tys. osób – w tym sześciu biskupów katolickich i czterech anglikańskich, m.in. nowy Prymas Kościoła Anglii, arcybiskup Rowan Williams. „Jest czymś godnym ubolewania, że dwie potęgi militarne świata uważają, iż wojna oraz groźba wojny są instrumentami polityki zagranicznej” – uważają sygnatariusze. Ich zdaniem uderzenie na Irak „jest nie do pogodzenia z zasadami etycznymi Narodów Zjednoczonych oraz nauczaniem chrześcijańskim”. Pomysłodawcą deklaracji jest międzynarodowa organizacja pokojowa „Pax Christi”. Przeciw wojnie z Irakiem zaprotestowały również Kościół Szkocji, baptyści i metodyści.


 

  

 

  

 

  

 

 

 

... I W POLSCE• Przed papieską pielgrzymką do Polski. Przyjazd do Krakowa zapowiedziało 48 hierarchów z zagranicy. Jednym z gości będzie kard. Armand G. Razafindratandra z Madagaskaru, gdzie pracował o. Jan Beyzym, którego Papież beatyfikuje podczas Mszy św. na krakowskich Błoniach. Przybędą też kardynałowie: Audrys Juozas Bačkis z Wilna, Joachim Meisner z Kolonii, Jan Chryzostom Korec z Nitry (Słowacja) oraz Lubomyr Huzar i Marian Jaworski ze Lwowa. Przyjadą również kardynałowie z Watykanu, m.in.: Angelo Sodano, Zenon Grocholewski i Jan P. Schotte oraz abp Tadeusz Kondrusiewicz z Moskwy. Polski Episkopat reprezentować będą niemal wszyscy jego członkowie.

Na czas papieskiej pielgrzymki wszystkie żeńskie zakony klauzurowe w Polsce będą miały zawieszoną klauzurę. Dzięki temu siostry będą mogły uczestniczyć we Mszy św., którą odprawi Jan Paweł II w Krakowie. Specjalne zezwolenie wydał żeńskim zakonom abp Józef Kowalczyk, który jako nuncjusz apostolski w Polsce odpowiada za zakony żyjące za tzw. klauzurą papieską. Zezwolenia na udział w spotkaniu z Papieżem nie potrzebują zakony męskie, w których zgodnie ze zwyczajem o opuszczeniu klauzury decydują wyłącznie przełożeni klasztorów.

Wadowiczanie mają nadzieję, że Jan Paweł II w drodze z Kalwarii Zebrzydowskiej na lotnisko w Balicach przeleci nad swoim rodzinnym miastem. Urząd miejski przygotowuje transparenty z napisami, które będzie można przeczytać z helikoptera, np. „Pozdrawiamy Cię, Ojcze Święty”, „Wróć do nas”. Największy napis: „Kochamy Cię, Ojcze Święty” znajdzie się na trawniku na środku rynku.

• Prymas Polski modlił się z pracownikami Fabryki Kabli w Ożarowie Mazowieckim o uratowanie ich zakładu przed zamknięciem. „Niech Bóg przemieni serca ludzi kierujących się żądzą pieniądza, aby potrafili dostrzec dobro ludzi” – wołał kard. Glemp, w homilii skierowanej do pracowników fabryki i ich rodzin, którzy przybyli 7 sierpnia do znajdującego się w tym mieście sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Od ponad 100 dni blokują oni bramy fabryki, nie pozwalając, by obecny właściciel nie wywiózł z jej terenu materiałów i maszyn. Gdyby zamknięto zakład, pracę straci 900 osób.

• Blisko stu księży celebrowało pod przewodnictwem abp. Zygmunta Kamińskiego Mszę św. pogrzebową w intencji zmarłego ks. Stanisława Skorodeckiego, współwięźnia kard. Wyszyńskiego. Uroczystości pogrzebowe w szczecińskim kościele św. Ottona, przy którym ks. Skorodecki mieszkał w ostatnich latach jako emeryt, zgromadziły 6 sierpnia ponad tysiąc wiernych. Zgodnie z wolą zmarłego, jego ciało zostało pochowane na cmentarzu w Ropczycach k. Dębicy – w parafii, do której przyszedł po święceniach kapłańskich i skąd w 1951 roku został zabrany przez UB i osadzony w więzieniu.

Ks. Skorodecki urodził się w 1919 roku we Lwowie. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1945 roku w Tarnowie. W latach 1953-55 przebywał wraz z Prymasem Tysiąclecia w więzieniach w Stoczku Warmińskim i Prudniku. Od 1991 roku był proboszczem szczecińskiej katedry. Ciało ks. Skorodeckiego znaleziono 31 lipca w wodzie przy plaży w Rewalu. W miejscowości tej ostatnio przebywał na wakacyjnym urlopie. Przyczyna śmierci nie jest jeszcze znana. Kilka dni przed tragedią brukowy tygodnik „Nie” zarzucił ks. Skorodeckiemu pedofilię. Wierni, którzy znali kapłana, m.in. jego byli ministranci, stanowczo sprzeciwili się temu pomówieniu.

• 9 sierpnia mięła 60. rocznica śmierci w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau patronki Europy św. Edyty Stein. Z tej okazji kilkuset Polaków, Niemców oraz Żydów modliło się o pokój przy Międzynarodowym Pomniku Ofiar Obozu Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu-Brzezince. Modlitwie przewodniczył metropolita krakowski kard. Franciszek Macharski w obecności kard. Friedricha Wettera i bp. Josefa Homeyera z Niemiec oraz bp. Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Rady Episkopatu Polski ds. Dialogu Religijnego i biskupa bielsko-żywieckiego Tadeusza Rakoczego.

Modlitwa przy pomniku, usytuowanym tuż przy dawnej rampie kolejowej, rozpoczęła się od słów Psalmu 22 „Boże mój Boże, czemuś mnie opuścił”, który odczytał duchowny katolicki żydowskiego pochodzenia ks. Romuald Weksler-Waszkinel. „Przychodzimy do zgładzonej tu Edyty Stein jak do opiekunki nowego świata, o którym marzymy, i który chcemy tworzyć w Europie przez jej wstawiennictwo i mądrość Tego, któremu zawierzyła ona swoje życie. Ona uwierzyła w zwycięstwo miłości” – powiedział kard. Macharski. Wezwania modlitwy w intencji zgładzonych wypowiadali: bp Homeyer – w języku niemieckim i ks. prof. Łukasz Kamykowski, kierownik Insytutu Ekumenicznego i Dialogu Papieskiej Akademii Teologicznej – w języku polskim. Wierni prosili Boga o życie wieczne dla zamordowanych, modlili się, by współcześni „wyciągnęli wszystkie nauki z tej tragedii” oraz by w Europie znikła nienawiść i pogarda dla człowieka. Potem w milczeniu każdy z uczestników modlitwy zapalił znicz i postawił go w wybranym przez siebie miejscu na terenie dawnego obozu w Oświęcimiu-Brzezince.

Młodzi Polacy i Niemcy, uczestnicy rekolekcji prowadzonych w pobliskim Centrum Modlitwy i Dialogu przez mieszkającego tam niemieckiego duchownego – ks. Manfreda Deselaersa, modlili się o pokój na świecie. Studenci przypomnieli modlitwę Jana Pawła II w intencji narodu żydowskiego oraz modlitwę deportowanego Żyda o nieznanym nazwisku. Przed południem odprawiona została Msza św. w karmelitańskim klasztorze w Oświęcimiu.

• Drugie, poprawione wydanie Katechizmu Kościoła Katolickiego ukazało się nakładem Wydawnictwa „Pallotinum”. Uwzględnia ono poprawki naniesione przez Kongregację Nauki Wiary, corrigenda, zawarte w wydaniu łacińskim Katechizmu i dotyczące m.in. nauczania Kościoła o karze śmierci. Do drugiego wydania księża pallotyni dołączyli też List Apostolski Jana Pawła II „Laetamur magnopere”, zatwierdzający i promulgujący typiczne wydanie łacińskie Katechizmu oraz zachęcający biskupów do angażowania się w jego rozpowszechnianie. Pierwsze wydanie Katechizmu Kościoła Katolickiego, będące tłumaczeniem z języka francuskiego, rozeszło się w nakładzie 700 tys.


 

 

 
 

 

 

 

 


 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

  

Nr 33 (2771), 18 sierpnia 2002

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl