Liturgiczne czytania tygodnia

(18 VIII – 25 VIII)

 


XX NIEDZIELA ZWYKŁA: Iz 56, 1. 6-7; Ps 67; Rz 11, 13-15. 29-32; 
Mt 15, 21-28;
PONIEDZIAŁEK: Ez 24, 15-24; Pwt 32, 18-21; Mt 19, 16-22;
WTOREK: Ez 28, 1-10; Pwt 32, 26-27b. 27c-28. 30. 35c-36b; Mt 19, 23-30; 
ŚRODA: Ez 34, 1-11; Ps 23; Mt 20, 1-16a;
CZWARTEK: Iz 9, 1-3. 5-6; Ps 113; Łk 1, 26-38;
PIĄTEK: Ez 37, 1-14; Ps 107; Mt 22, 34-40;
SOBOTA: Ap 21, 9b-14; Ps 145; J 1, 45-51;
XXI NIEDZIELA ZWYKŁA: Iz 22, 19-23; Ps 138; Rz 11, 33-36; 
Mt 16, 13-20.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 33 (2771), 18 sierpnia 2002

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl