Dziś: flaki!

MICHAŁ KOMAR

 


W związku z powszechnie znanymi odczuciami i żądaniami zdrowej części opinii publicznej, która nie posiada dostępu do prasy i telewizji, zwracam się do pana, panie prokuratorze, z mądrościową refleksją i uprzejmą prośbą o natychmiastowe wszczęcie bezlitosnego śledztwa, które z całą jaskrawością zdemaskuje knowania określonych kręgów spod znaku kielni, fartuszka, gwiazdy Dawida, sierpa z młotem oraz swastyki działających na własną rękę oraz w tajnym porozumieniu podpisanym – jak ogólnie wiadomo – w osławionej Brukseli, gdzie rządzą komisarze mianowani przez Trockiego, Schumana (prawdziwe nazwisko: Schumann!) i odwetowca zachodnioniemieckiego Adenauera, przechowywanym zaś w kasie pancernej z szyfrowym zamkiem na Wall Street w równie osławionym NATO, tym krwawym żandarmie uciśnionej ludzkości, które to kręgi posługując się pseudopatriotycznymi zaprzańcami w postaci farbowanych lisów łasych na judaszowe srebrniki wprowadziły do Polskiej Kuchni karpia po żydowsku, barszcz ukraiński i golonkę bawarską, co jest haniebną prowokacją i dywersją skierowaną przeciw tradycji i żywotnym interesom spadkobierców chwały Grunwaldzkiej Wiktorii oraz Odsieczy Wiedeńskiej, a jeśli nie odpowie mi pan na ten list, to spotka pana kara ze strony Opatrzności, jak to już raz było, kiedy sąsiadka moja, Grządek Adela wyrzuciła śmiecie pod moimi drzwiami bez żadnej racji, przez co spowodowała wypadanie mi włosów z przyczyn nerwowych, w następnym zaś miesiącu dostała zapalenia płuc i ledwie uszła z życiem, czego panu szczerze życzę, bo nie ma we mnie nienawiści do bliźniego, co może potwierdzić każdy, kto mnie zna, z góry dziękuję za pozytywne ustosunkowanie się do mojej prośby.
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 32 (2770), 11 sierpnia 2002

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl