Przełomowym wydarzeniem tych Dni był dla mnie taniec wykonywany przez ludzi starych i dzieci niepełnosprawne w trakcie powitania Papieża na Exhibition Place. Sam Jan Paweł II, pokazując swoje oblicze naznaczone cierpieniem, ale przede wszystkim przepełnione troskliwością i miłością, zaprosił nas do tego, by pozwalać Bogu przemieniać nasze życie, by być odblaskiem Jego miłości. Być solą, być światłem...
Ledwie posolona, ledwie oświetlona, szukam drogi, którą będę mogła iść bezpiecznie. Szalony Papież zaprasza, bym stawała się świadkiem wiary, bym posolona chrześcijaństwem stawała się solą poprzez dojrzałość. Papież, otwierający swoje nauczanie na żywiołowe działanie Ducha Świętego, inspiruje intelekt i wolę, emocje i dążenia. Wymaga i kocha. Ten stary człowiek mówi mi o Bogu. Poprzez doświadczenie modlitwy i milczenia, kontemplacji oblicza Chrystusowego wzywa do tego, by „się stawać »stróżami poranka«, zwiastującymi brzask nowego tysiąclecia”. Wzywa do dokonania radykalnego wyboru wiary i życia, aby być wiernym Chrystusowi. 
Światowe Dni Młodzieży uświadamiają mi, że już nie wystarcza to, że żyję w kulturze wyrosłej z chrześcijaństwa; nie wystarcza tradycja, schematy, zwyczaje, pobożność. Toronto jest nadzieją, że moje posolone życie stanie się solą, która z pozoru jest mało efektowna, ale jednak niezbędna, by to, czym się karmimy, nie uległo zepsuciu. W tym „laboratorium wiary” możemy wzrastać w rzeczywistości, którą żył Kościół w pierwszych wiekach chrześcijaństwa: we wspólnocie, na łamaniu chleba i modlitwach. By dodać odwagi naszym zalęknionym sercom Papież zaprasza nas do celebrowania piękna Kościoła w jego młodości, witalności, różnorodności i otwartości. Fakt, że jesteśmy potrzebni Chrystusowi, następcy Piotra i Kościołowi, jest oszałamiający. 


Magdalena Muratów
(uczestniczka Światowych Dni Młodzieży, 

21-letnia studentka prawa z Rzeszowa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 31 (2769), 4 sierpnia 2002

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl