Liturgiczne czytania tygodnia

(4 VIII – 11 VIII)

 


XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA: Iz 55, 1-3a; Ps 145; Rz 8, 35. 37-39; 
Mt 14, 13-21;
PONIEDZIAŁEK: Jr 28, 1-17; Ps 119; Mt 14, 13-21;
WTOREK – PRZEMIENIENIE PAŃSKIE: Dn 7, 9-10. 13-14; Ps 97; 
2 P 1, 16-19; Mt 17, 1-9;
ŚRODA: Jr 31, 1-7; Jr 31, 10-12ab. 13; Mt 15, 21-28;
CZWARTEK: Jr 31, 31-34; Ps 51; Mt 16, 13-23;
PIĄTEK: Na 2, 1. 3; 3, 1-3. 6-7; Pwt 32, 35c-36b. 39. 41; Mt 16, 24-28;
SOBOTA: 2 Kor 9, 6-10; Ps 112; J 12, 24-26;
XIX NIEDZIELA ZWYKŁA: 1 Krl 19, 9a. 11-13; Ps 85; Rz 9, 1-5; 
Mt 14, 22-33.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 31 (2769), 4 sierpnia 2002

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl