„Poszukujący”

A my wciąż usiłujemy dobrać klucz, który pasowałby do wszystkich drzwi naszej rzeczywistości.
A my wciąż usiłujemy ustulać kamień mądrości, który pomógłby znaleźć odpowiedź na wszystkie dręczące nas pytania.
Jezus naucza, że tym kluczem, tym kamieniem jest prawda o Bogu-Miłości. Ale my nie rozumiemy tego, co słyszymy, i wciąż bezskutecznie usiłujemy otworzyć zamknięte drzwi, i wciąż nie umiemy znaleźć odpowiedzi na dręczące nas pytania. 

KS. M.M.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 30 (2768), 28 lipca 2002

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl