LISTYList otwarty do Ukraińców i Polaków dobrej woli
w sprawie Cmentarza Orląt Z troską i najwyższym niepokojem obserwujemy narastanie konfliktu wokół Cmentarza Orląt we Lwowie. Podzielamy pogląd lwowskich intelektualistów, wyrażony w liście do prezydentów Polski i Ukrainy, że w ostatnich miesiącach pojawiło się niebezpieczne pęknięcie w stosunkach polsko-ukraińskich, które może mieć negatywne skutki dla przyszłości stosunków między Polską a Ukrainą.
Kontynuowanie obecnego sporu, często w poniżającej dla poległych retoryce, zaognia nastroje nacjonalistyczne po obu stronach granicy i staje się wygodnym argumentem w ustach tych, którzy nigdy nie pragnęli polsko-ukraińskiego dialogu. Obraca też w niwecz ogrom dotychczasowych wysiłków podejmowanych przez ludzi nauki, kultury, polityki na rzecz wzajemnego porozumienia, przezwyciężenia barier nieufności, wyjaśnienia ciemnych kart wspólnej historii. Nasza dotychczasowa współpraca rozwijała się nadspodziewanie pomyślnie. Nie niszczmy więc tego, w co setki ludzi dobrej woli włożyły serca i bezinteresowny wysiłek.
Nie możemy dopuścić do tego, by nas – Polaków i Ukraińców – oddzielił mur niezrozumienia i wzajemnych pretensji. Właśnie dlatego wyjątkowo ważne jest, byśmy wspólnie potrafili znaleźć rozwiązanie konfliktu wokół Cmentarza, szanujące Polaków i Ukraińców, którzy oddali życie za swoje ojczyzny. Wyrażamy szacunek ludziom, środowiskom i instytucjom po stronie ukraińskiej i polskiej, mimo przeszkód kontynuującym dialog między naszymi narodami oraz żywimy nadzieję, że nie zaprzestaną swoich wysiłków. 

Adam Bartosz (muzealnik), Bogumiła Berdychowska (publicystka), dr Danuta Berlińska (socjolog), Michał Boni (były minister pracy), Jacek Borkowicz (publicysta), Bogdan Borusewicz (były wiceminister spraw wewnętrznych), Wojciech Brakowiecki (dziennikarz), dr Jan Jacek Bruski (historyk), Jan Byra (poseł na Sejm), Tadeusz Chabiera (Fundacja Polska w Europie), Mirosław Chojecki (producent filmowy), dr Krzysztof Czajkowski (historyk literatury), Krzysztof Czyżewski (Fundacja Pogranicze), Urszula Doroszewska (Fundacja IDEE), Andrzej Folwarczny, Władysław Frasyniuk (polityk), Cezary Gawryś (publicysta), prof. Bronisław Geremek (historyk, były minister spraw zagranicznych), Henryk Giedroyc (współzałożyciel Instytutu Literackiego), prof. Janusz Grzelak (socjolog), Zofia Hertz (współzałożycielka Instytutu Literackiego), dr Ola Hnatiuk (ukrainistka), prof. Andrzej Janowski (pedagog), Monika Januszek (dziennikarz), dr Jacek Jarymowicz (psycholog), prof. Maria Jarymowicz (psycholog), Jacek Kaczmarski (pieśniarz), Andrzej Kaczyński (dziennikarz), Jacek Kluczkowski (Fundacja „Wiedzieć Jak”), prof. Jerzy Kłoczowski (historyk), Piotr Kłoczowski (krytyk literacki), Krystyna Kofta (pisarka), prof. Mirosław Kofta (psycholog), dr Agnieszka Korniejenko (ukrainistka), Agata Koss (dziennikarka), Piotr Kościński (dziennikarz), Piotr Kosiewski (historyk sztuki), Paweł Kowal (Centrum Stosunków Międzynarodowych), dr hab. Andrzej Stanisław Kowalczyk (historyk literatury), Krzysztof Kozłowski (zastępca redaktora naczelnego „TP”), Marek Krawczyk (Towarzystwo Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego), prof. Ireneusz Krzemiński (socjolog), Olga Krzyżanowska (senator RP), prof. Joanna Kurczewska (socjolog), Jacek Kuroń, dr hab. Maria Lewicka (psycholog), Jan Lityński (polityk), dr Hubert Łaszkiewicz (historyk), Tadeusz Mazowiecki (były premier), prof. Andrzej Mencwel (historyk literatury), dr hab. Włodzimierz Mędrzecki (historyk), dr Janusz Mieczkowski (historyk), prof. Stanisław Mika (psycholog), Piotr Mitzner (publicysta), dr Grzegorz Motyka (historyk), Małgorzata Naimska (Fundacja IDEE), prof. Zdzisław Najder (anglista), Piotr Niemczyk (polityk), Stefan Niesiołowski (były poseł), Zbigniew Nosowski (publicysta), Janina Ochojska (Polska Akcja Humanitarna), prof. Andrzej Paczkowski (historyk), Andrzej Peciak (wydawca), Krzysztof Piesiewicz (senator), prof. Jerzy Pomianowski (rusycysta, tłumacz), Adam Pomorski (tłumacz), Maria Przełomiec (dziennikarz), Anna Rakowska (historyk sztuki), Małgorzata Sawicka (dziennikarz), prof. Dorota Simonides (etnograf), Paweł Smoleński (publicysta), dr Danuta Sosnowska (historyk literatury), dr hab. Tytus Sosnowski (psycholog), Andrzej Stasiuk (pisarz), prof. Tadeusz Stegner (historyk), dr Stanisław Stępień (historyk), prof. Maria Szeptycka, Monika Sznajderman (etnolog), dr Jarosław Szostakowski (informatyk), dr Robert Traba (historyk), Donald Tusk (poseł na Sejm), Stanisław Tym (satyryk), Andrzej Wajda (reżyser), dr hab. Barbara Weigl (psycholog), Wojciech Wieczorek (publicysta), Andrzej Wielowieyski (senator), Jagienka Wilczak (dziennikarz), Marcin Wojciechowski (dziennikarz), Henryk Wujec (Forum Polsko-Ukraińskie), Jakub Wygnański (Forum Inicjatyw Pozarządowych), Krystyna Zachwatowicz (scenograf), Krzysztof Zanussi (reżyser), dr Tomasz Zarycki (psycholog), Kalina Zielińska (Forum Polsko-Ukraińskie), Jarosław Zoń (dziennikarz), Małgorzata Żurakowska (dziennikarz).

Warszawa, lipiec 2002

Nagrody „Literatury na Świecie”

Na posiedzeniu 11 czerwca 2002 r. jury dorocznej nagrody „Literatury na Świecie” w składzie: Edward Balcerzan (przewodniczący), Anna Górecka, Jerzy Jarniewicz, Andrzej Kopacki, Maciej Malicki, Agnieszka L. Piotrowska, Piotr Sommer, Andrzej Sosnowski, Anna Wasilewska i Martyna Wojciechowska, po wnikliwym rozpatrzeniu kandydatur postanowiło, że nagrody za rok 2001 otrzymują:
– w kategorii poezji nagrody nie przyznano;
– w kategorii prozy: MICHAŁ KŁOBUKOWSKI za przekład książki Josepha Conrada „Lord Jim” (Wyd. Znak, Kraków);
– w kategorii debiutu przekładowego: WAWRZYNIEC BRZOZOWSKI za przekład książki Georges’a Pereca „Życie instrukcja obsługi” (Fundacja Literatura Światowa, Warszawa);
– w kategorii literaturoznawstwa, translatologii i leksykografii: ANNA BURZYŃSKA za książkę „Dekonstrukcja i interpretacja” (Wyd. Universitas, Kraków);
– w kategorii inicjatyw wydawniczych: WYDAWNICTWO „UNIVERSITAS” za serię „Horyzonty nowoczesności”.


Uzupełnienie

Ilustrując w poprzednim numerze „TP” artykuł Tomasza Cyza o Wojciechu Kilarze reprodukcjami partytur kompozytora, pominęliśmy informację, że partytury te wydane zostały przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne („Diphtongos” – PWM 1965, „Missa pro pace” – PWM 2001).
Przepraszamy!

REDAKCJA „TP”LISTY – apele o pomoc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 30 (2768), 28 lipca 2002

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl