Kronika religijna

Stolica Apostolska •  Kościół w Świecie •  ...i w Polsce

 

 

 

 

 

 
STOLICA APOSTOLSKA


Poszukiwanie Absolutu, sensu i pełni egzystencji jest właściwe człowiekowi, a w sposób szczególny młodzieży. Drodzy młodzi, niech was nie zadowala nic, co jest poniżej najwyższych ideałów! Nie dajcie się zniechęcić tym, którzy rozczarowani życiem nie słyszą głębszych i bardziej autentycznych pragnień ich serca. Macie rację, gdy nie godzicie się na nijakie rozrywki, przelotne mody i propozycje, które was umniejszają. Jeśli zachowacie wielkie pragnienie Boga, zdołacie uniknąć przeciętności i konformizmu, tak rozpowszechnionych w naszym społeczeństwie”.

Fragment orędzia Jana Pawła II
na XVII Światowe Dni Młodzieży 2002 w Toronto


• „Pielgrzymka braterstwa naszej planety” – tak Jan Paweł II nazwał zbliżające się XVII Światowe Dni Młodzieży w Toronto, przemawiając w Castel Gandolfo przed niedzielną modlitwą na Anioł Pański. „Tragiczne wydarzenia z 11 września ubiegłego roku oraz konflikt w Ziemi Świętej rzuciły na świat mroczny cień. Jednak Jezus wzywa swoich uczniów, by się nie bali, i powtarza im: »Wy jesteście solą ziemi... Wy jesteście światłem świata« (Mt 5, 13-14). Młodzi chrześcijanie, którzy spotkają się w Toronto, są gotowi, by odpowiedzieć Chrystusowi: Oto jesteśmy! Na Twoje słowo bez lęku zarzucimy sieci Ewangelii – mówił Papież. – W sposób szczególny myślę o ich rówieśnikach, którzy nie mogąc osobiście tam przybyć, będą śledzić to wydarzenie w różnych środkach przekazu. Wszyscy zjednoczymy się w modlitwie, wzywając jednego Ducha, który czyni z chrześcijan jedno ciało Chrystusa”. Papież prosił wiernych o modlitwę w intencji Światowych Dni Młodzieży oraz pielgrzymki do Gwatemali i Meksyku.
Do Toronto przyjedzie ok. 350 tys. młodych pielgrzymów ze 173 krajów świata. W koncelebrowanej przez Papieża Mszy św. uczestniczyć będzie prawdopodobnie 750 tys. ludzi. Z Polski oczekuje się ponad 4 tys. Mniejsza liczba pielgrzymów wynika z wysokich kosztów podróży, lęku rodziców o dzieci po zamachach z 11 września i faktu, że kanadyjskie władze często odmawiały wydania wiz wjazdowych – ze względu na zaostrzone środki bezpieczeństwa po atakach terrorystycznych na USA oraz z obawy, że część młodych ludzi z krajów Trzeciego Świata będzie chciała nielegalnie pozostać w Kanadzie. Hasłem tegorocznych Dni, które będą trwały od 23 do 28 lipca, są słowa Chrystusa: „Wy jesteście solą ziemi... Wy jesteście światłem świata”. Jan Paweł II przybędzie do Kanady 23 lipca. Przez dwa pierwsze dni będzie odpoczywał na Strawberry Island (Wyspie Truskawkowej) na jeziorze Simcoe w pobliżu Toronto. Następnie spotka się z młodzieżą i znów powróci na wyspę na dwa kolejne dni. 28 lipca, na zakończenie Dni odprawi w Toronto Mszę św. 
• Cztery tysiące pielgrzymów przybyły na dziedziniec pałacu papieskiego w Castel Gandolfo na audiencję generalną. Jan Paweł II prosił wiernych o modlitwy w intencji jedenastodniowej podróży: z Kanady uda się jeszcze do Gwatemali i Meksyku. Audiencję zdominowali Polacy: na śpiewane przez nich piosenki Papież odpowiedział ludową przyśpiewką: „Ja ci powiadała, Janielo, nie chodź na wesele z ką...[dzielą]”. Tu zawiesił głos i pozwolił, żeby zwrotkę dokończyli pielgrzymi. Zrobili to bezbłędnie: „Brawo” – powiedział Jan Paweł II. Ktoś niecierpliwy wołał do Papieża: „Kraków czeka!”.
Tematem papieskiej katechezy był Psalm 148 – od ponad roku Jan Paweł II kontynuuje cykl poświęcony psalmom i pieśniom w modlitwie Kościoła. „Psalm 148 stanowi prawdziwy »hymn stworzeń«, swego rodzaju »Te Deum« Starego Testamentu, kosmiczne »Alleluja«, łączące wszystkich w chwale Bożej” – mówił Papież. Podkreślił, że człowiek został powołany do wychwalania Boga przez kontemplowanie dzieła stworzenia i powtórzył za św. Augustynem: „Jeśli Jego dzieła są piękne, jakże wielkie jest piękno Stwórcy?”.
• Jan Paweł II wyraził współczucie gminie żydowskiej z powodu dewastacji cmentarza w Rzymie. Nieznani sprawcy zniszczyli na cmentarzu Campo Verano kilkadziesiąt żydowskich mogił i grobowców, między innymi grób głównego rabina stolicy Włoch z lat faszyzmu. Policja podejrzewa, że aktu wandalizmu dopuścili się neonaziści, fundamentaliści islamscy albo banda nielegalnych strażników grobów, wymuszających haracze za opiekę nad nimi. Solidarność z Żydami wyrazili prezydent kraju Carlo Azeglio Campi i premier Silvio Berlusconi. Wyrazy ubolewania złożyła również wspólnota muzułmańska. Naczelny rabin Rzymu Riccardo Di Segni podkreślił, że do ataku doszło w szczególnym dla Żydów dniu postu i modlitw, upamiętniającym zniszczenie świątyni w Jerozolimie i początek wygnania z Hiszpanii.
Watykański sekretarz stanu, kard. Angelo Sodano w specjalnym telegramie wyraził w imieniu Jana Pawła II ogromny smutek z powodu zniszczenia nekropolii. Papież zauważył, że jest to kolejny z całej serii podobnych niepokojących incydentów w Europie i na innych kontynentach. Zapewnił o swej bliskości z rodzinami, dotkniętymi tym wydarzeniem i potępił wszelkie akty, inspirowane uczuciami antysemickimi.
• Nowym rektorem Papieskiego Instytutu Polskiego w Rzymie został ks. prałat Grzegorz Kaszak. Na stanowisku tym zastąpi obecnego biskupa siedleckiego Zbigniewa Kiernikowskiego. Nowy rektor ma 38 lat i pochodzi z archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej.

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE• Niemiecki Trybunał Konstytucyjny w Karlsruhe uznał, że tzw. małżeństwa homoseksualne nie są sprzeczne z Ustawą Zasadniczą. Sędziowie odrzucili skargę Bawarii, Saksonii i Turyngii, które twierdziły, że uchwalona głosami socjaldemokratów i Zielonych ustawa narusza konstytucyjny przepis o ochronie rodziny. Podobnego zdania było trzech członków Trybunału, ustawę poparło pięciu. Sędziowie stwierdzili w orzeczeniu, że związki homoseksualne nie są – jak utrzymywali przeciwnicy nowego prawa – „małżeństwami z fałszywą etykietą”, lecz czymś całkowicie innym: nie dotyczą relacji między mężczyzną i kobietą, lecz partnerów tej samej płci. Po drugie, ustawa – przyznając homoseksualistom prawa podobne do małżeńskich – nie odbiera zwykłym małżeństwom dotychczasowych uprawnień.
Niemiecki parlament przyjął ustawę w listopadzie 2000 r., w życie weszła w sierpniu ub.r. Zdaniem autorów ma ona na celu zniesienie dyskryminacji par tej samej płci i nadanie ram prawnych ich związkom. „Zarejestrowana wspólnota życiowa”, zawierana w lokalnych urzędach stanu cywilnego, uzyskuje prawo do wspólnego nazwiska oraz do dziedziczenia majątku. Partnerzy mają też możliwość otrzymywania zapomóg socjalnych na dzieci przez nich wychowywane (choć ustawa nie daje prawa do adopcji) oraz alimentów po rozwiązaniu związku. Homoseksualiści stanowią w Niemczech 5-10 proc. dorosłych mieszkańców.
Krytycy ustawy twierdzą, że „zarejestrowana wspólnota życiowa” jest niemal równoznaczna z małżeństwem, co stanowi naruszenie art. 6 niemieckiej konstytucji, który powierza „małżeństwo i rodzinę” szczególnej opiece państwa. Do przeciwników ustawy należy m.in. kandydat CDU/CSU na urząd kanclerza, premier Bawarii Edmund Stoiber.
Kościoły w Niemczech skrytykowały orzeczenie Trybunału. Episkopat oświadczył, że decyzja sędziów świadczy o „dramatycznym przesunięciu świadomości wartości” w społeczeństwie. Małżeństwo staje się coraz bardziej dowolną formą życia – stwierdził w imieniu Konferencji Biskupów jej przewodniczący, kard. Karl Lehmann. Zwrócił uwagę, że sędziowie nie ustanowili istotnej granicy między małżeństwem a związkami homoseksualnymi, co „stawia na głowie dotychczasowy porządek prawny”, a nowe przepisy „spychają prawidłowe małżeństwo na coraz dalszy margines”. Kościół Ewangelicki Niemiec oświadczył, że choć uważa „w zasadzie za słuszne” likwidowanie dyskryminacji i wprowadzanie prawnych zabezpieczeń dla par tej samej płci, to jednak Trybunał nie rozgraniczył jednoznacznie praw małżonków od praw partnerów homoseksualnych. W przyszłości należy zachować szczególną ostrożność, aby normy dotyczące małżeństwa nie były w całości stosowane wobec związków między osobami tej samej płci – podkreślili ewangelicy.
• Biskupi, księża i wierni Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego pielgrzymowali do wiosek Zazdrist’ i Zarwanica. Obie pielgrzymki odbyły się na zakończenie Soboru Patriarszego (obradował na przełomie czerwca i lipca we Lwowie) i Synodu Biskupów (zebrał się kilka dni później w Kijowie). Na Synodzie powołano nowe komisje, w tym komisję ds. środków społecznego przekazu. Biskupi greckokatoliccy zatwierdzili też uchwalony we Lwowie dokument „Drogowskazy społeczne”. Drogowskazy, ujęte w formie Dekalogu, zawierają dziesięć przykazań społecznej służby Kościoła, które obowiązują każdego grekokatolika.
W miejscowości Zazdrist’ k. Tarnopola urodził się w 1892 r. późniejszy zwierzchnik ukraińskich grekokatolików, kard. Josyf Slipyj. Do jego grobu pielgrzymują wierni z kraju i zagranicy. W tym roku przypada 110. rocznica urodzin kardynała i władze kościelne ogłosiły Rok Patriarchy Józefa. Z kolei Zarwanica jest głównym sanktuarium maryjnym grekokatolików. Zorganizowane tam uroczystości, którym przewodniczył arcybiskup większy Lwowa, kard. Lubomyr Huzar, zostały poprzedzone serią nocnych czuwań z udziałem kilkudziesięciu tysięcy wiernych. Koncelebransami byli biskupi i księża z Ukrainy, Australii, Kanady, Argentyny, Niemiec, Francji, Anglii i Polski. Na zakończenie liturgii burmistrz Tarnopola, Bohdan Lewkin, wręczył kard. Huzarowi dyplom honorowego obywatela tego miasta.
• Indyjska urszulanka, s. Bridhi Ekka została skazana na 6 miesięcy więzienia za „przymusowe” nawrócenie na chrześcijaństwo grupy hinduistów. Sąd w miejscowości Ambikapur uznał, że 58-letnia zakonnica doprowadziła w 1988 r. do chrztu 94 Hindusów z wioski Maheshpur. Biskup tamtejszej diecezji, Patras Minj z zakonu jezuitów oświadczył, że wyrok „jest ogromną niesprawiedliwością, bo przecież nawrócenie jest osobistą sprawą danej osoby i nikogo nie można zmusić do niego siłą”. Biskup zapowiedział, że Kościół odwołał się już do Sądu Najwyższego, a siostra zostanie wkrótce zwolniona za kaucją.
n Włoski parlament pracuje nad projektem ustawy, która przewiduje legalizację domów publicznych – poinformował biuletyn agencji biskupów SIR. W ten sposób – jak twierdzi rektor rzymskiego uniwersytetu katolickiego LUMSA, prof. Giuseppe Della Torre – czerpanie zysków z prostytucji przestanie być przestępstwem, natomiast surowe kary spadną na te kobiety, które uprawiają nierząd na ulicy (projekt przewiduje do trzech i pół roku więzienia). Della Torre uważa, że zalegalizowanie domów publicznych – zlikwidowanych w końcu lat 50. – nie położy kresu wyzyskowi kobiet. „Jak ponowne otwarcie domów publicznych da się pogodzić z międzynarodowym ustawodawstwem na rzecz wyzwolenia kobiet i obrony ich godności?” – pyta profesor. Zapowiedź kar więzienia za „nielegalne uprawianie nierządu”, podczas gdy klienci prostytutek zapłacą tylko grzywnę, to przejaw hipokryzji: „Czas z tym skończyć, bo klient ma udział w popełnieniu przestępstwa” – dodał rektor.

  

 

  

 

  

 

 

 

... I W POLSCE• Przed pielgrzymką Jana Pawła II do kraju. „Weszliśmy w ostatni etap przygotowań do spotkania z Papieżem” – powiedział bp Kazimierz Nycz w wywiadzie udzielonym KAI i Radiu Plus. Prace trwają jeszcze na krakowskich Błoniach, gdzie stanie papieski ołtarz oraz w bazylice Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. „Godzina »zero« wybije na dwa-trzy dni przed pielgrzymką papieską, kiedy to wszystkie przygotowania zostaną ukończone, a organizatorzy usuną się w cień, by umożliwić ludziom spotkanie z Ojcem Świętym” – zapewnił przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Podróży. Jego zdaniem na pielgrzymkę tę nie należy jednak patrzeć „przez pryzmat drobiazgowych przygotowań, ale skupić się na rozczytaniu w encyklice o Bożym Miłosierdziu, rozważaniu Pisma Świętego itp.” Biskup zaapelował do wiernych o modlitwę w intencji Jana Pawła II oraz o osobiste przygotowanie do wizyty poprzez spowiedź. „Bóg bogaty w miłosierdzie”, czyli hasło pielgrzymki, jest zarazem jej treścią – podkreślił bp Nycz. Teraz zadaniem wiernych jest wypełnienie idei Miłosierdzia Bożego „konkretem życia”. Budowa świątyni w Łagiewnikach to „tylko środek do celu, którym jest opieka nad pielgrzymami i pełnienie dzieł miłosierdzia w powstającym obok świątyni Domu Duszpasterskim” – dodał biskup.
Do krakowskiej kurii dotarły karty wstępu na Mszę św., którą Jan Paweł II odprawi na Błoniach. Przygotowano 1,5 miliona biletów. Trwa podział bezpłatnych wejściówek, które trafią do parafii 4 sierpnia. Ważne są tylko bilety z pieczęcią parafii lub kurii. Każda parafia otrzyma bilety na miejsca siedzące w proporcji 5 kart wstępu na tysiąc wiernych, chodzących co niedzielę do kościoła. Bilety do sektorów z miejscami siedzącymi muszą posiadać wszyscy, także dzieci – przy wejściu należy również pokazać dowód tożsamości. Do pozostałych sektorów dzieci do lat dziesięciu wraz z posiadającymi bilety rodzicami lub opiekunami mogą wejść bez kart wstępu.
Prezydent Litwy Valdas Adamkus i Słowacji Rudolf Schuster będą uczestniczyć w Mszy św. na Błoniach – poinformował bp Nycz. Dodał, że strona kościelna nie zapraszała prezydentów; przyjeżdżają oni z własnej inicjatywy, aby okazać szacunek dla Jana Pawła II.
• „Z głębokim niepokojem Kościół w Polsce towarzyszy ludziom pracy w ich zmaganiach o ratowanie przedsiębiorstw. Mamy nadzieję, że mądre działania uchronią polski przemysł stoczniowy przed zagładą” – powiedział abp Tadeusz Gocłowski w rozmowie z KAI. Krajowy duszpasterz ludzi pracy mówił o upadającej Stoczni Szczecińskiej, współpracujących z nią zakładach i kłopotach Stoczni Gdańskiej. Kościół wspiera pracowników zagrożonych przedsiębiorstw, organizując pomoc materialną (np. w szczecińskich kościołach zbierano datki na rzecz stoczniowców), ale „tu muszą być podjęte działania o charakterze strukturalnym”. Zdaniem arcybiskupa „ludzie pracy domagają się mądrej i odpowiedzialnej prywatyzacji, która pewnie jest nieuchronna, bo tego domaga się aktualny system gospodarczy w Polsce”. Prywatyzacja nie może jednak prowadzić do „dewastacji, która generuje nową falę bezrobocia. Trudne to zadanie dla rządu – ale trzeba je podjąć, pozostając w ścisłej współpracy z organizacjami związkowymi” – podkreślił metropolita gdański.
• W kościołach diecezji tarnowskiej zorganizowano zbiórkę pieniędzy dla powodzian. Gwałtowne burze zniszczyły wiele domów i gospodarstw w okolicach Muszyny, Tylicza i Krynicy. Lokalne władze oceniają, że straty mogą być wyższe niż podczas powodzi w 1997 r. Wielu powodzian nie było ubezpieczonych. „Straty materialne przekraczają możliwości finansowe ofiar nawałnic – napisał w apelu do wiernych ordynariusz tarnowski, bp Wiktor Skworc. – W tych trudnych chwilach cała diecezja łączy się duchowo z rodzinami przeżywającymi dramat powodzi i utraty mienia, wspierając ich modlitwą, pomocą sąsiedzką i duchową”. Zebrane pieniądze trafią na konto Caritas diecezji tarnowskiej, która koordynuje akcję pomocy dla powodzian.
• Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ks. prof. Andrzej Szostek uczestniczył w drugim podczas tej kadencji rządu posiedzeniu Narodowej Rady Integracji Europejskiej. Skomentował on dyskusję wokół podziału kompetencji między parlamentem europejskim a parlamentami krajów członkowskich. Jego zdaniem przykładem przekroczenia uprawnień przez parlament europejski jest ogłoszona na początku lipca rezolucja, dotycząca m.in. aborcji i edukacji seksualnej. „Argumentacja użyta w tym dokumencie jest przygnębiająco upraszczona. Gdyby chodziło wyłącznie o prawa kobiet, nie byłoby sporu i zarazem różnic w ustawodawstwie państw unijnych dotyczących legalizacji aborcji, ale przecież chodzi też o prawa istot ludzkich do życia” – podkreślił ks. prof. Szostek. Rektor obawia się, że choć rezolucja nie wiąże prawnie członków Unii, to kraje, które zignorują zawarte w niej sugestie, spotkają się z „niesprzyjającą atmosferą” w rozmowach np. w sprawach rolnictwa czy zatrudnienia. Ks. prof. Szostek odniósł się też do sporu o invocatio Dei w przyszłej konstytucji europejskiej. Wskazywał na „wahania wśród ludzi związanych z chrześcijaństwem”: z jednej strony są tacy, którzy „nie chcą, by pod invocatio Dei znalazły się prawa nie odpowiadające Bożemu prawu”, a z drugiej ci, którzy „upominają się o invocatio Dei”, bo chcą, by „wszelkie prawa stanowione przez człowieka miały za fundament niezbywalne prawa każdej ludzkiej istoty”.

 

 
 

 

 

 

 


 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

  

Nr 30 (2768), 28 lipca 2002

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl