Liturgiczne czytania tygodnia

(28 VII-4 VIII)

 


XVII NIEDZIELA ZWYKŁA: 1 Krl 3, 5. 7-12; Ps 119; Rz 8, 28-30; Mt 13,
44-52;
PONIEDZIAŁEK: Hbr 13, 1-2. 14-16; Ps 34; J 11, 19-27;
WTOREK: Jr 14, 17-22; Ps 79; Mt 13, 36-43;
ŚRODA: Jr 15, 10. 16-21; Ps 59; Mt 13, 44-46;
CZWARTEK: Jr 18, 1-6; Ps 146; Mt 13, 47-53;
PIĄTEK: Jr 26, 1-9; Ps 69; Mt 13, 54-58;
SOBOTA: Jr 26, 11-16. 24; Ps 69; Mt 14, 1-12;
XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA: Iz 55, 1-3a; Ps 145; Rz 8, 35. 37-39;
Mt 14, 13-21.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 30 (2768), 28 lipca 2002

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl