„Sprawiedliwi jaśnieć będą”

Nie to jest ważne, aby mieć dużo pieniędzy, majątku, ale to, żeby mieć Ducha – Ducha ufności, Ducha nadziei, Ducha radości. Bez tego pieniądze są miałkie, majątek lichy, chociażby nie wiem, ile tego było. 
Najważniejsze jest, aby w narodzie Duch trwał. Aby w każdym z nas Duch trwał – Duch nadziei, Duch ufności, Duch radości – Duch Boży.
 

KS. M.M.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 29 (2767), 21 lipca 2002

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl