Liturgiczne czytania tygodnia

(21 VII – 28 VII)

 


XVI NIEDZIELA ZWYKŁA: Mdr 12, 13. 16-19; Ps 86; Rz 8, 26-27; Mt 13, 24-43;
PONIEDZIAŁEK: Pnp 8, 6-7; Ps 63; J 20, 1. 11-18; 
WTOREK: Mi 7, 14-15. 18-20; Ps 85; Mt 12, 46-50;
ŚRODA: Jr 1, 1. 4-10; Ps 71; Mt 13, 1-9;
CZWARTEK: 2 Kor 4, 7-15; Ps 116B; Mt 20, 20-28;
PIĄTEK: Syr 44, 1. 10-15; Ps 132; Mt 13, 16-17;
SOBOTA: Jr 7, 1-11; Ps 84; Mt 13, 24-30;
XVII NIEDZIELA ZWYKŁA: 1 Krl 3, 5. 7-12; Ps 119; Rz 8, 28-30; Mt 13, 44-52.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 29 (2768), 21 lipca 2002

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl