Liturgiczne czytania tygodnia

(14 VII – 21 VII)

 


XV NIEDZIELA ZWYKŁA: Iz 55, 10-11; Ps 65; Rz 8, 18-23; Mt 13, 1-23;
PONIEDZIAŁEK: Iz 1, 11-17; Ps 50; Mt 10, 34 – 11, 1;
WTOREK: Iz 7, 1-9; Ps 48; Mt 11, 20-24;
ŚRODA: Iz 10, 5-7. 13-16; Ps 94; Mt 11, 25-27;
CZWARTEK: Iz 26, 7-9. 12. 16-19; Ps 102; Mt 11, 28-30;
PIĄTEK: Iz 38, 1-6. 21-22. 7-8; Iz 38, 10-12. 16; Mt 12, 1-8;
SOBOTA: Mi 2, 1-5; Ps 10; Mt 12, 14-21;
XVI NIEDZIELA ZWYKŁA: Mdr 12, 13. 16-19; Ps 86; Rz 8, 26-27; Mt 13, 24-43.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 28 (2766), 14 lipca 2002

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl