„Komu Syn zechce objawić”

Rocznica. Pamięć o tym dniu. Uobecnienie. Bo się stało coś bardzo ważnego. I nie można przejść obok tego wydarzenia obojętnie. Nie można zgodzić się, żeby czas przysypał piaskiem zapomnienia to, co było dla nas takie ważne. Co jest i powinno być ważne na przyszłość. 
Rocznica śmierci ukochanego człowieka. Który odegrał w naszym życiu wielką rolę. Który stanowi kamień milowy naszego rozwoju i naszego wzrostu – naszej mądrości i naszej świętości. 
Msza święta – rocznica śmierci Jezusa. 

KS. M.M.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 27 (2765), 7 lipca 2002

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl