Liturgiczne czytania tygodnia

(7 VII – 14 VII)

 


XIV NIEDZIELA ZWYKŁA: Za 9, 9-10; Ps 145; Rz 8, 9. 11-13; Mt 11, 25-30;
PONIEDZIAŁEK: Oz 2, 16. 17b-18. 21-22; Ps 145; Mt 9, 18-26;
WTOREK: Oz 8, 4-7. 11-13; Ps 115; Mt 9, 32-37; 
ŚRODA: Oz 10, 1-3. 7-8. 12; Ps 105; Mt 10, 1-7;
CZWARTEK: Prz 2, 1-9; Ps 34; Mt 19, 27-29;
PIĄTEK: Oz 14, 2-10; Ps 51; Mt 10, 16-23;
SOBOTA: Iz 6, 1-8; Ps 93; Mt 10, 24-33;
XV NIEDZIELA ZWYKŁA: Iz 55, 10-11; Ps 65; Rz 8, 18-23; Mt 13, 1-23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 27 (2765), 7 lipca 2002

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl