Liturgiczne czytania tygodnia

(30 VI – 7 VII)

 


XIII NIEDZIELA ZWYKŁA: 2 Krl 4, 8-11. 14-16a; Ps 89; Rz 6, 3-4. 8-11; Mt 10, 37-42;
PONIEDZIAŁEK: Am 2, 6-10. 13-16; Ps 50; Mt 8, 18-22;
WTOREK: Am 3, 1-8 i 4, 11-12; Ps 5; Mt 8, 23-27; 
ŚRODA: Ef 2, 19-22; Ps 117; J 20, 24-29;
CZWARTEK: Am 7, 10-17; Ps 19; Mt 9, 1-8;
PIĄTEK: Am 8, 4-6. 9-12; Ps 119; Mt 9, 9-13;
SOBOTA: Am 9, 11-15; Ps 85; Mt 9, 14-17;
XIV NIEDZIELA ZWYKŁA: Za 9, 9-10; Ps 145; Rz 8, 9. 11-13; Mt 11, 25-30.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 26 (2764), 30 czerwca 2002

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl