Liturgiczne czytania tygodnia

(23 VI – 30 VI)

 


XII NIEDZIELA ZWYKŁA: Jr 20, 10-13; Ps 69; Rz 5, 12-15; Mt 10, 26-33.
PONIEDZIAŁEK – NARODZENIE ŚW. JANA CHRZCICIELA: Iz 49, 1-6; Ps 139; Dz 13, 22-26; Łk 1, 57-66. 80; 
WTOREK: 2 Krl 19, 9b-11. 14-21. 31-35a. 36; Ps 48; Mt 7, 6. 12-14; 
ŚRODA: 2 Krl 22, 8-13; 23, 1-3; Ps 119; Mt 7, 15-20;
CZWARTEK: 2 Krl 24, 8-17; Ps 79; Mt 7, 21-29;
PIĄTEK: 2 Krl 25, 1-12; Ps 137; Mt 8, 1-4;
SOBOTA – UROCZYSTOŚĆ APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA: Dz 12, 1-11; Ps 34; 2 Tm 4, 6-9. 17-18; Mt 16, 13-19; 
XIII NIEDZIELA ZWYKŁA: 2 Krl 4, 8-11. 14-16a; Ps 89; Rz 6, 3-4. 8-11; Mt 10, 37-42.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 25 (2763), 23 czerwca 2002

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl