NOTATKI

Bronisław Mamoń

Marian Warzecha w Galerii Starmach

Najnowsze prace Mariana Warzechy – malarza, rysownika, scenografa i teoretyka sztuki prezentowane są w Galerii Starmach (Kraków, ul.Węgierska 5). Dwanaście płócien malowanych akrylem i rysunki na papierze powstały w ciągu trzech ostatnich lat. 
Malarz wiernie trwa przy swoich ulubionych barwach: wysmakowanych tonacjach bieli, kości słoniowej, bladych żółcieniach. Wykorzystuje barwę zagruntowanego płótna, jako samoistny kolor, bądź też przeświecający spod laserunków, ale zawsze obecny. Na tym podłożu delikatna kreska, jakby drżąca, buduje rysunek niekiedy aluzyjnie nawiązujący do ludzkiego ciała, czasem opatrzony matematycznym komentarzem, osadzony mocno w umownej przestrzeni stworzonej przez wydzielenie części płócien liniami podziałów pionowych lub poziomych.
Rysunki na papierze to rodzaj szkicownika, w których ciągi liczb i wzorów matematycznych przybierają postać dyskretnego ornamentu. Malarskie potraktowanie papieru przyniosło efekt sztucznego postarzania przez zastosowanie zaplamień i zabieleń, kleksów, malowanych przebarwień. Można odnieść wrażenie, że pochodzą z cennego i tajemnego dzieła naznaczonego czasem, którego pojedyncze ocalałe karty prezentuje nam artysta jak cenną pamiątkę. Kurator wystawy Andrzej Szczepaniak uważa, że: „Znacznie większa niż we wcześniejszych pracach swoboda wypowiedzi, stopniowe uwalnianie się od jakichkolwiek przymusów tworzenia ciągle czegoś nowego przy jednoczesnym sięganiu po elementy zawsze obecne w twórczości Warzechy, pozwoliły mu na stworzenie obrazów o estetycznej prostocie i swego rodzaju subtelności”.
Kontemplacji tych ascetycznych, precyzyjnych, pozbawionych tytułów prac sprzyja odrestaurowane i w nowoczesny sposób zaadaptowane wnętrze dawnego żydowskiego domu modlitwy Zuchera, będące siedzibą galerii Teresy i Andrzeja Starmachów.


Obrazy Barbary Skąpskiej

W krypcie u Pijarów (Kraków, ul.Pijarska 2) zakończyła się wystawa obrazów Barbary Skąpskiej. Pokazano pochodzące z różnych lat prace krakowskiej artystki ukazujące ewolucję jej malarstwa od form bardziej abstrakcyjnych, syntetycznych (seria „Pływaków”) w stronę przedmiotu, obdarzonego zawsze znaczeniem i będącym rodzajem przekazu. Charakterystyczne dla Skąpskiej są cykle „Okna” i „W oknie”. Ciemna, wręcz depresyjna kolorystyka tych obrazów, utrzymana w szarościach, złamanych bielach, czerniach i brunatnych barwach, stwarza nastrój smutku. Podkreślają go jeszcze świadomie dobrane przedmioty – „biedne” – jak butelka, cebula, zlew czy piecyk gazowy. Kolejne odbicia w szybach okien i drzwi, w ułamanych lustrach z dyskretnie w nie wpisanym cieniem sylwetki ludzkiej wprowadzają atmosferę niepokoju, jakby malarz był uwięziony i osaczony we wnętrzu między załamaniami sztucznych świateł. 


Fotografie Magdaleny Pacany

W krakowskiej Galerii ZPAF (ul. św. Tomasza 24) otwarto 24 maja wystawę fotografii Magdaleny Pacany. „Świat fotografii »według Magdy« – napisał Wojciech Prażmowski – jest jak teatr, w którym Ona pośrodku – jest kreatorem i sprawuje w nim wszystkie czynności: tworzy koncepcje, buduje światy, wybiera modeli, miejsca, ustawia światła, przenosi sprzęty, fotografuje, wreszcie jest laborantem... Jej dzień składa się z 24 godzin wypełnionych fotografią.
Całkowicie uległa magii fotografii zdaje się wierzyć, że Jej osoba zbawi ten świat – a jeśli nie – to choć trochę sprawi go lepszym. 
Zawsze, gdy Magda wypowiada słowo »fotografia«, nieodparcie ulegam wrażeniu, że wypowiada je przez duże »F«...”
Wystawa czynna do 22 czerwca.


Safari Jeans”

Galeria Sztuki „Wirydarz” przy lubelskiej Wyższej Szkole Biznesu (ul.Narutowicza 8) pokazała szkice, rzeźby i płótna Tomasza Kawiaka, których inspiracją były podróże artysty do Azji, Afryki i Australii. Kawiak gromadził i wklejał do szkicownika różne przedmioty znalezione w czasie wypraw: fragmenty reklam, gazet, rachunki, kwity. W swoich pracach poszukiwał dialogu pomiędzy elementami różnymi kulturowo i cywilizacyjnie. Motywem łączącym obiekty jest kieszeń dżinsowa lub rzeźby dżinsowe.
(m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 24 (2762), 16 czerwca 2002

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl