„Królestwo niebieskie”

Staraj się, aby drogi twoje schodziły się z drogami Bożymi. Aby myśli twoje zgadzały się z myślami Bożymi. Strzeż się, aby drogi twoje nie rozchodziły się z drogami Bożymi. Aby myśli twoje nie rozmijały się z myślami Bożymi.

KS. M.M.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 24 (2762), 16 czerwca 2002

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl