Kronika religijna

Stolica Apostolska •  Kościół w Świecie •  ...i w Polsce

 

 

 

 

 

 

STOLICA APOSTOLSKA


O zdrowie i długie życie „dla naszego brata papieża Jana Pawła II” modlił się prawosławny patriarcha ekumeniczny Konstantynopola Bartłomiej I podczas liturgii w bazylice św. Apolinarego „in Classe” we włoskiej Rawennie. Była to pierwsza od czasu schizmy wschodniej w 1054 r. Msza prawosławna w świątyni, wzniesionej w VI w. z myślą o liturgii bizantyńskiej. Patriarcha wyraził nadzieję, że będzie ona „zapowiedzią lepszych stosunków między obu Kościołami” i przyznał, że dialog teologiczny natrafia na trudności; wezwał jednak do ufności w Bogu, „który pragnie jedności chrześcijan”. „Czekamy na dzień przywrócenia duchowej jedności naszych siostrzanych Kościołów” – mówił Bartłomiej I. 
Patriarcha był gościem sympozjum nt. ochrony wód Adriatyku, odbywającego się na pokładzie pływającego po tym morzu statku pasażerskiego; uczestnicy odwiedzili Grecję, Albanię, Czarnogórę, Chorwację i Słowenię. Żegluga zakończyła się w Wenecji, gdzie Jan Paweł II – za pośrednictwem telemostu – i Bartłomiej I podpisali deklarację o współpracy Kościoła rzymskokatolickiego i prawosławnego w dziele ochrony stworzenia. Dzień wcześniej, podczas rozważań na Anioł Pański na Placu św. Piotra, Papież przekazał patriarsze pozdrowienia i nazwał deklarację kolejnym przykładem – po spotkaniu międzyreligijnym w Asyżu w styczniu br. – działań na rzecz wspólnoty między chrześcijanami.
• Rzecznik Stolicy Apostolskiej, Joaquin Navarro-Vals, zdementował doniesienia czeskiego tygodnika „Tyden”, że w czasie sierpniowej pielgrzymki do Polski Jan Paweł II ogłosi swą rezygnację. „Tyden” twierdził, że informację taką uzyskał z polskich kół kościelnych bliskich Papieżowi, i że jest ona pewna „prawie na sto procent”. Według gazety, po ustąpieniu ze stanowiska Jan Paweł II miałby zamieszkać w jednym z polskich klasztorów. „Na razie Papież ma wypełniony program na najbliższe 6 miesięcy; planujemy także spotkania na rok 2003” – ripostował rzecznik Watykanu.
• W przeddzień otwarcia szczytu Funduszu ONZ ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) w Rzymie Jan Paweł II wezwał wspólnotę międzynarodową do aktywniejszej walki z głodem. Papież prosił o błogosławieństwo dla uczestników szczytu, „aby umieli wyrazić uzasadnione dążenia narodów i dodać nowy bodziec walce wspólnoty międzynarodowej z głodem”. Pozdrowił też naród Angoli, który „po cierpieniach wojny domowej przeżywa dramatyczny kryzys z powodu braku żywności i najbardziej podstawowej opieki lekarskiej; żyje w ciągłym zagrożeniu z powodu min, rozsianych na całym obszarze kraju”. 
Przedmiotem obrad FAO jest niedożywienie, szczególnie w krajach, gdzie śmierć głodowa zagraża milionom ludzi: Zimbabwe, Malawi, Lesotho czy Suazi. O swoich oczekiwaniach przed szczytem mówił w wywiadzie dla „Corriere della Sera” pochodzący z Nigerii kard. Francis Arinze, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego. Zdaniem kardynała krajom Trzeciego Świata potrzebna jest pomoc technologiczna i edukacyjna: „Utrwalenie demokracji w Europie kosztowało wiele wojen i krwi, w Afryce nie może być inaczej. Jednak naszą odpowiedzialną postawą – zerwaniem z korupcją i walkami o władzę, które wyniszczają całe kraje – musimy zachęcić organizacje międzynarodowe do przyjścia nam z pomocą”. 
• Z okazji Światowego Dnia Modlitwy o Uświęcenie Kapłanów orędzie do księży ogłosił prefekt Kongregacji ds. Duchowieństwa, kard. Dario Castrillon Hoyos. List nosi tytuł „Eucharystia i spowiedź – rozpocząć od Miłosierdzia Bożego, by odkryć na nowo kapłańską tożsamość”. „Właśnie dla nas, księży, są to dwa sakramenty, w których szczególnie osobiście doświadczamy niewysłowionej miłości Boga Ojca do nas i do całej ludzkości. Sakramenty Eucharystii i spowiedzi są sercem naszego kapłaństwa” – pisze kard. Hoyos, zachęcając do częstego korzystania z sakramentów i do nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego. „Starajmy się niczego nie przedkładać ponad miłość Chrystusa, odkrywać na nowo dla siebie i dla wiernych bogactwo sakramentu i moce pokuty, odkrywać na nowo także mądrość dyscypliny kościelnej”. Orędzie umieszczono na stronie internetowej Kongregacji ds. Duchowieństwa: www.clerus.org. 
• Prymas Polski kard. Józef Glemp został mianowany przez Jana Pawła II członkiem Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej. Nominacje otrzymali też kard. Walter Kasper, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Jedności Chrześcijan, kard. Edward Egan z Nowego Jorku i włoscy kardynałowie kurialni Agostino Cacciavillan i Sergio Sebastiani. Trybunał zajmuje się kwestiami prawnymi, dotyczącymi potwierdzenia, rewizji, zmiany spraw prowadzonych przez sądy kościelne w diecezjach, sporami kompetencyjnymi między instytucjami Kurii Rzymskiej, troską o funkcjonowanie „wymiaru sprawiedliwości” w Kościele. Pierwszym stałym urzędem tego rodzaju była Sygnatura Sprawiedliwości, ustanowiona przez Eugeniusza IV (1432-47).
• Na zapowiedzianą na najbliższą niedzielę kanonizację ojca Pio Rzym oczekuje przybycia 4 tys. autokarów i 50 specjalnych pociągów – informuje dziennik „Avvenire”, dodając, że organizatorzy, czyli szpital „Dom Ulgi w Cierpieniu” (Casa Sollievo della Sofferenza) w San Giovanni Rotondo, rozprowadzili ćwierć miliona wejściówek (patrz strona 10).


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE• Konferencja Biskupów USA przygotowała projekt uchwały, poświęconej molestowaniu seksualnemu dzieci przez duchownych. Dokument, w którym Kościół wyraża skruchę i żal za czyny popełnione przez jego członków, wyznacza ogólne zasady i procedury, natomiast szczegółowe rozwiązania opracują diecezje, uwzględniając specyfikę lokalnej wspólnoty. Amerykański Kościół zobowiązuje się do podjęcia działań na czterech płaszczyznach: po pierwsze, biskupi zorganizują dostępny system pomocy i poradnictwa dla poszkodowanych, a w diecezjach działać będzie tzw. koordynator (specjalista w dziedzinie udzielania pomocy ofiarom molestowania); utworzone zostaną też rady, złożone w większości ze świeckich, które będą analizować przypadki nadużyć, a swą opinię przedstawiać ordynariuszowi. Po drugie, diecezje zobowiązane będą do natychmiastowego informowania władz o zgłoszonych lub wykrytych przypadkach molestowania i pełnej współpracy z policją w czasie śledztwa; wobec wiernych biskupi mają prowadzić politykę otwartości i szczerości – nie powinni ukrywać niewłaściwego zachowania duchownych i personelu kościelnego. Po trzecie, Episkopat utworzy Krajowe Biuro ds. Zabezpieczenia Dzieci i Młodzieży, podlegające sekretarzowi Episkopatu. Zadaniem biura będzie działalność kontrolna i doradcza dla diecezji; sprawozdania biura będzie zatwierdzać rada rewizyjna, podlegająca przewodniczącemu Episkopatu, który będzie na bieżąco informować Papieża o wdrażaniu nowych procedur. Po czwarte, diecezje mają zapobiegać kolejnym przypadkom molestowania przez księży i świeckich pracowników Kościoła. Biskupi zobowiązani są przygotować programy informacyjne dla dzieci i rodziców, które nauczą wiernych, co robić w razie takiego molestowania. Każdy ksiądz i świecki pracownik diecezji lub parafii przejdzie procedurę weryfikacji. Także każde przeniesienie czy przyjęcie nowego duchownego poprzedzone będzie kontrolą jego akt personalnych. Wprowadzony zostanie obowiązek przeprowadzenia okresowych spotkań władz kościelnych, poświęconych ocenie skuteczności i ewentualnym korekcie procedur.
Episkopat postuluje również, by wszyscy księża, którym zostaną udowodnione przypadki pedofilii, byli wykluczani ze stanu duchownego. Decyzja taką może podjąć jedynie Watykan, więc za każdym razem amerykańscy biskupi będą zwracać się z prośbą o wykluczenie księdza do Papieża. Konferencja Biskupów proponuje również, by spośród dotychczas oskarżonych duchownych praw kapłańskich pozbawiać tylko tych, którzy molestowali co najmniej dwoje dzieci. Krytycy twierdzą, że w ten sposób do pracy w parafiach wrócą niektórzy zawieszeni ostatnio duchowni. 
Projekt będzie dyskutowany i prawdopodobnie przyjęty bez większych zastrzeżeń na najbliższym posiedzeniu Konferencji Biskupów USA. 

• Episkopaty Indii i Pakistanu wydały oświadczenia w sprawie konfliktu o Kaszmir. 
„W tym sporze nie chodzi o niezależność regionu, jak twierdzi pakistański rząd, lecz o terroryzm zakorzeniony w muzułmańskim fundamentalizmie” – oświadczył rzecznik indyjskiego Episkopatu. Indyjscy biskupi nazwali terroryzm „obłędem tych, którzy nie chcą pokoju” i powołali się na sondaż angielskiego instytutu Mori International, z którego wynika, że 62 proc. mieszkańców Kaszmiru uważa się za obywateli Indii, a ponad 90 proc. nie zgadza się na ewentualny podział prowincji między Pakistan i Indie. Kościół indyjski wzywa oba rządy do dialogu: „My, chrześcijanie, jako nieliczna mniejszość religijna w Indiach możemy jedynie modlić się i apelować o pokój”.
Natomiast Komisja Pokoju i Sprawiedliwości pakistańskiego Episkopatu wezwała rządy w Delhi i Islamabadzie do „szukania drogi pokoju, a nie wojny”, bo już wielokrotnie oba kraje „były świadkami niedoli, rozlewu krwi i prowadzonych w imię religii bądź nacjonalizmu wojen”. Przewodniczący Komisji arcybiskup Lawrence Saldanha podkreślił, że „w wyniku konfliktu cierpi przede wszystkim ludność cywilna, borykająca się z licznymi problemami ekonomicznymi i politycznymi”. Komisja zaapelowała do pakistańskiego rządu o zachowanie „maksymalnej ostrożności” w razie użycia przeciw Indiom broni; oba kraje dysponują bowiem arsenałem atomowym. „Wojna o Kaszmir przyniosłaby katastrofalne skutki w skali całego świata” – ostrzegają biskupi (patrz artykuły na stronach 1 i 6).
• „Przy całym zrozumieniu dla desperacji Palestyńczyków i ich poczucia upokorzenia, stosowany przez nich terroryzm zasługuje na bezwarunkowe potępienie” – powiedział kardynał Roberto Tucci w wywiadzie dla Radia Watykańskiego. Były dyrektor tej rozgłośni i wieloletni organizator papieskich podróży zagranicznych skrytykował porównywanie arabskich zamachowców-samobójców do ataków kamikadze z II wojny światowej: „Japońscy lotnicy atakowali wyłącznie cele wojskowe, a palestyńscy terroryści atakują cele cywilne, uprawiają zatem autentyczny terroryzm”. Zdaniem kardynała „odpowiedzialność za to zjawisko ponoszą media w krajach islamskich, popychające młodych ludzi do desperackich czynów, a także ci wszyscy, którzy wyposażają samobójców w materiały wybuchowe i inny sprzęt”. Tucci przyznał, że „można krytykować kroki podejmowane przez rząd premiera Ariela Szarona, ale trzeba zrozumieć racje Izraela, który nie widzi perspektyw bezpieczeństwa na przyszłość”.
• Podczas mistrzostw świata w Korei Południowej i Japonii piłkarze i kibice otrzymują bezpłatne egzemplarze Ewangelii. Towarzystwa Biblijne obu krajów rozdają Ewangelię św. Łukasza, przetłumaczoną na dziesięć języków: arabski, chiński, angielski, francuski, niemiecki, włoski, japoński, koreański, portugalski i hiszpański. Książkę uzupełniają świadectwa wiary gwiazd futbolu.


 

 

  

 

  

 

 

 

... I W POLSCE• W Siedlcach odbył się ingres nowego biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego (7 czerwca). Bullę papieską ogłaszająca nominację biskupią odczytał w katedrze siedleckiej kanclerz kurii diecezjalnej ks. Franciszek Dudka. Z rąk Prymasa Polski, nuncjusza apostolskiego i metropolity lubelskiego biskup siedlecki otrzymał pastorał, następnie objął tron biskupi i przyjął uroczyste homagium – zapewnienie wiernych o uznaniu nowego biskupa za swego Pasterza oraz deklarację posłuszeństwa i współpracy, które złożyli przedstawiciele wspólnot i stanów: kapłanów, rodzin, młodzieży i zgromadzeń zakonnych.
Wcześniej nowy biskup skierował do diecezjan blisko 50-stronicowy list pasterski, wydrukowany w 150 tys. egzemplarzy, tak by otrzymała go każda rodzina. (Tytułem listu jest biskupie zawołanie bp Kiernikowskiego „Posłuszeństwo Ewangelii – Eucharystia”.) Zorganizował także konferencję prasową, na której mówił m.in. o „filozofii tracenia” – Ewangelia uczy nas „mocy tracenia”, trzeba umieć tracić siebie, tracić czas dla innych, także „tracić pewność niewoli i podejmować ryzyko wolności”, kochać, to tracić siebie dla drugich.
• W Łodzi odbyło się archidiecezjalne Święto Eucharystii (9 czerwca). Uroczystościom przewodniczył ceremoniarz papieski, bp Piero Marini. Gośćmi łódzkiego święta byli też biskupi: Jerzy Mazur – ordynariusz diecezji Świętego Józefa w Irkucku w Rosji, Marcjan Trofimiak, ordynariusz diecezji w Łucku na Ukrainie i Zdzisław Fortuniak z Poznania. Ulicami Łodzi przeszła procesja eucharystyczna.
Bp Marini w homilii podczas Mszy św. polowej odprawionej przy łódzkiej katedrze skupił się na znaczeniu Eucharystii. Podkreślał, że jest ona darem Boga. „Przede wszystkim musimy się nauczyć dziękować za dary. Wszystko w naszym życiu jest darem. A Eucharystia jest największym darem, jaki ludzie otrzymali od Ojca” – mówił. Zdaniem watykańskiego hierarchy, chrześcijaninem nie jest ten, kto tak o sobie mówi, ale ten, „który gromadzi się wraz z innymi wokół Chrystusa podczas Eucharystii”.
• Sanktuarium bł. Karoliny Kózkówny w Zabawie koło Tarnowa ustanowił biskup diecezjalny Wiktor Skworc. Dokładnie przed 15 laty w Tarnowie Jan Paweł II ogłosił Karolinę błogosławioną. Dekret ustanawiający sanktuarium ku czci patronki młodzieży odczytano 8 czerwca podczas odbywających się w Zabawie uroczystości jubileuszowych. Bł. Karolina oddała życie w obronie swego dziewictwa, napadnięta przez rosyjskiego żołnierza w 1914 roku. Biskup tarnowski chciałby, aby do jej grobu pielgrzymowali przede wszystkim młodzi ludzie.
• Samochód bp Białogłowskiego nie uczestniczył w wypadku drogowym – poinformowała rzeszowska prokuratura. Tygodnik „Nie” sugerował, że sprawcą wypadku w Połomii na początku maja był rzeszowski biskup pomocniczy Edward Białogłowski. Kanclerz Kurii ks. Józef Stanowski oświadczył, że są to oszczerstwa. Prokuratura wszczęła jednak na ich podstawie postępowanie wyjaśniające i zajęła samochód biskupa. Oględziny samochodu dokonane przez laboratorium kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie wykazały, że na aucie nie znaleziono żadnych śladów świadczących, iż samochód mógł mieć związek z wypadkiem. W elementach nadwozia nie zauważono również śladów świeżych napraw.
7 maja w Połomii nieznany do dzisiaj sprawca śmiertelnie potrącił 11-letnią dziewczynkę, idąca do kościoła na nabożeństwo. Wtedy też w pobliskim Jaworniku bp Białogłowski udzielił miejscowej młodzieży sakramentu bierzmowania. Wracając do Rzeszowa z uroczystości przejeżdżał przez Połomię, gdzie zdarzył się wypadek.
• Przy Sekretariacie Episkopatu Polski powstało Biuro ds. Zabytków Sakralnych. Biuro zostało powołane specjalnie na potrzeby proboszczów, którzy w swoich parafiach mają kościoły, kaplice lub wyposażenie świątyni zaliczone do dziedzictwa kulturowego. Tu mogą zgłaszać się z prośbą o pomoc i radę, m.in. jak zdobyć pieniądze na remont zabytkowego kościoła. Z biurem skontaktować się można telefonicznie w pierwsze trzy dni drugiego tygodnia każdego miesiąca pod numerami: (022) 530 48 30 lub 838 92 51 lub pisząc na adres: Biuro ds. Zabytków Sakralnych przy Sekretariacie Episkopatu Polski, Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa.
n Prawie tysiąc podpisów popierających kandydaturę o. Mariana Żelazka do Pokojowej Nagrody Nobla zebrał dotychczas komitet inicjujący jego nominację. Polski misjonarz, opiekujący się od lat trędowatymi w Indiach, spotkał się 7 czerwca z dziennikarzami w stołecznym Ratuszu. „Tę nominację traktuję jako wyróżnienie dla wszystkich misjonarzy” – podkreślał. Przyznaje, że nagroda by się przydała i już wie, co z nią zrobi: „Pieniądze przeznaczylibyśmy na pomoc trędowatym” – mówi bez wahania.
Nominację o. Żelazka oficjalnie poparło dotychczas 935 osób. Wśród nich znalazła się dwójka polskich noblistów: Czesław Miłosz i Wisława Szymborska. Oprócz nich pod kandydaturą podpisali się profesorowie wyższych uczelni, biskupi z Polski, Białorusi, Ukrainy i Indii, politycy, a także naczelny kapłan świątyni Wisznu w Indiach.
n Organizatorzy Przystanku Jezus, ewangelizacyjnej inicjatywy diecezji gorzowskiej, porozumieli się z Jerzym Owsiakiem. W tym roku w Żarach na terenie organizowanego przez Owsiaka Przystanku Woodstock stanie namiot Przystanku Jezus, w którym będzie można się pomodlić, porozmawiać i wyspowiadać. Zgodnie z umową młodzi katoliccy ewangelizatorzy będą działać na terenie festiwalu na podobnych zasadach, jak inne związki wyznaniowe, m.in. Towarzystwo Świadomości Krishny.
Przez kilka lat organizatorzy obu imprez nie mogli się porozumieć. Owsiak oskarżał ludzi z Przystanku Jezus, że budując własną scenę i organizując na niej koncerty, tworzą imprezę konkurencyjną do Przystanku Woodstock.
n „Ojciec Święty jest gotów złożyć rezygnację, ale pod warunkiem, że Kopiec Kościuszki zostanie usypany do końca” – zażartował bp Tadeusz Pieronek, komentując doniesienia czeskiego tygodnika „Tyden”, jakoby w czasie swej sierpniowej wizyty w Polsce Jan Paweł II miał ogłosić rezygnację z urzędu. 
Od kilku lat Kraków boryka się z dokończeniem renowacji tego najsłynniejszego z czterech kopców znajdujących się w tym mieście. 

 

 

 

 


 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

  

Nr 24 (2762), 16 czerwca 2002

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl