Liturgiczne czytania tygodnia

(16 VI – 23 VI)

 


XI NIEDZIELA ZWYKŁA: Wj 19, 1-6a; Ps 100; Rz 5, 6-11; Mt 9, 36 – 10, 8; 
PONIEDZIAŁEK: 2 Krn 18, 3-8. 12-17. 22; Ps 5; Mt 5, 38-42;
WTOREK: 2 Krn 18, 25-31a. 33-34; Ps 51; Mt 5, 43-48; 
ŚRODA: 2 Krl 2, 1. 6-14; Ps 31; Mt 6, 1-6. 16-18; 
CZWARTEK: Syr 48, 1-14; Ps 97; Mt 6, 7-15;
PIĄTEK: 2 Krl 11, 1-4. 9-18. 20; Ps 132; Mt 6, 19-23; 
SOBOTA: 2 Krn 24, 17-25; Ps 89; Mt 6, 24-34; 
XII NIEDZIELA ZWYKŁA: Jr 20, 10-13; Ps 69; Rz 5, 12-15; Mt 10, 26-33.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 24 (2762), 16 czerwca 2002

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl