Liturgiczne czytania tygodnia

(9 VI – 16 VI)

 X NIEDZIELA ZWYKŁA: Oz 6, 3-6; Ps 50; Rz 4, 18-25; Mt 9, 9-13;
PONIEDZIAŁEK: 1 Krl 17, 1-6; Ps 121; Mt 5, 1-12;
WTOREK: Dz 11, 21b-26 i 13, 1-3; Ps 98; Mt 10, 7-13; 
ŚRODA: 1 Krl 18, 20-39; Ps 16; Mt 5, 17-19; 
CZWARTEK: 1 Krl 18, 41-46; Ps 65; Mt 5, 20-26; 
PIĄTEK: 1 Krl 19, 9a. 11-16; Ps 27; Mt 5, 27-32; 
SOBOTA: 1 Krl 19, 19-21; Ps 16; Mt 5, 33-37;
XI NIEDZIELA ZWYKŁA: Wj 19, 1-6a; Ps 100; Rz 5, 6-11; Mt 9, 36 – 10, 8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 23 (2761), 9 czerwca 2002

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl