Liturgiczne czytania tygodnia

(2 VI – 9 VI)

 X NIEDZIELA ZWYKŁA: Pwt 11, 18. 26-28; Ps 31; Rz 3, 21-25a. 28;
Mt 7, 21-27;
PONIEDZIAŁEK: 2 P 1, 1-7; Ps 91; Mk 12, 1-12;
WTOREK: 2 P 3, 12-15a. 17-18; Ps 90; Mk 12, 13-17;
ŚRODA: 2 Tm 1, 1-3. 6-12; Ps 123; Mk 12, 18-27;
CZWARTEK: 2 Tm 2, 8-15; Ps 25; Mk 12, 28b-34;
PIĄTEK: Pwt 7, 6-11; Ps 103; 1 J 4, 7-16; Mt 11, 25-30; 
SOBOTA: Iz 61, 9-11; 1 Sm 2, 1. 4-8; Łk 2, 41-51;
X NIEDZIELA ZWYKŁA: Oz 6, 3-6; Ps 50; Rz 4, 18-25; Mt 9, 9-13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 22 (2760), 2 czerwca 2002

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl