Renovabis w Opolu

MAREK ZAJĄC

 

 

Dziesiąta już akcja na Zielone Święta, organizowana przez niemiecką fundację „Renovabis – akcję solidarności katolików niemieckich ze współbraćmi z Europy Środkowej i Wschodniej”, zakończyła się po raz pierwszy nie na terenie Niemiec, ale w polskim Opolu. Wybór miejsca nie był przypadkowy: fundacja „Renovabis” nie tylko udziela finansowego wsparcia krajom postkomunistycznym, ale także chce przyczynić się do pojednania i budowania duchowej jedności w Europie. W auli opolskiego muzeum diecezjalnego „Renovabis” zorganizowała dyskusję „Integracja i pojednanie: przyszłość Europy”; uczestniczyli w niej Hans Koschnick (czołowy polityk SPD), prof. Hans Maier (politolog, były minister kultury w Bawarii), Henryk Woźniakowski (prezes wydawnictwa „Znak”) i Piotr Cywiński (KIK Warszawa). Uroczystą Mszę koncelebrowali bp Hermann Josef Spital z Trewiru i abp Alfons Nossol. 
„Renovabis” powstała w 1993 r. z inicjatywy niemieckiego Episkopatu. Nazwa organizacji pochodzi z psalmu 104: „Renovabis faciem terrrae” (odnowisz oblicze ziemi). Siedzibą fundacji jest Fryzynga koło Monachium. Fundacja wspiera odnowę życia społecznego i religijnego w 27 krajach postkomunistycznych oraz rozwija kulturalną i duchową wymianę między Wschodem a Zachodem; od 1993 r. Akcja wsparła 7,2 tys. projektów (duszpasterskich, charytatywnych i społeczno-politycznych), przeznaczając na to prawie 200 mln euro. Fundusze te pochodzą ze składki, którą co roku w Zielone Świątki przeprowadzają wszystkie katolickie parafie w Niemczech, z prywatnych darowizn oraz z podatku kościelnego. Od 1997 r. „Renovabis” organizuje we Fryzyndze międzynarodowe kongresy, dotyczące roli Kościołów w jednoczącej się Europie.

 

 

 

 

 

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl