Liturgiczne czytania tygodnia

(26 V – 2 VI)

 UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ: Wj 34, 4b-6. 8-9; Dn 3, 52. 53a. 54a. 55ab. i 56a; 2 Kor 13, 11-13; J 3, 16-18. 
PONIEDZIAŁEK: 1 P 1, 3-9; Ps 111; Mk 10, 17-27;
WTOREK: 1 P 1, 10-16; Ps 98; Mk 10, 28-31;
ŚRODA: 1 P 1, 18-25; Ps 147B; Mk 10, 32-45;
CZWARTEK – BOŻE CIAŁO: Pwt 8, 2-3. 14b-16a; Ps 147B; 1 Kor 10, 16-17; J 6, 51-58;
PIĄTEK: So 3, 14-18; Iż 12, 2-6; Łk 1, 39-56;
SOBOTA: Jud 17, 20b-25; Ps 63; Mk 11, 27-33;
IX NIEDZIELA ZWYKŁA: Pwt 11, 18. 26-28; Ps 31; Rz 3, 21-25a. 28; Mt 7, 21-27.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl