„Pokój wam”

Nie ma podziału świata na świat przyrodzony i nadprzyrodzony, naturalny i nadnaturalny, ziemski i Boży, świecki i duchowny. Jest jeden świat.
Bóg przy nas wciąż jest i chce nam pomóc zachować swoją tożsamość. On nas ostrzega, namawia, nalega, podszeptuje, proponuje – ale do niczego nie przymusza. Bo szanuje naszą wolną wolę i ostateczną decyzję zostawia nam. 
Ale nawet gdy nie pójdziemy za Jego natchnieniem, nakazem, prośbą, nawoływaniem, ostrzeżeniem, nigdy nie pogardzi i nie odejdzie od nas. Nie zostawi nas samym sobie. On – nasz Ojciec i Stworzyciel.  

KS. M.M.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl