Zaniżone czy zawyżone?

 

 


Według szacunkowych danych MSWiA w Polsce mieszka: 200-300 tys. Białorusinów, 20-25 tys. Litwinów, 60-70 tys. Łemków, 300-500 tys. Niemców, 200-300 tys. Ukraińców, 5-8 tys. Ormian, 20-30 tys. Romów, 10-15 tys. Rosjan, 10-20 tys. Słowaków, 8-10 tys. Żydów, 5 tys. Tatarów.
Z kolei według działaczy mniejszości narodowych liczby te wyglądają następująco: Białorusini – 60 tys.; Litwini – 18 tys.; Ukraińcy – 150 tys.; Niemcy – 600-800 tys. 
Jak widać, działacze niektórych mniejszości oceniają, że jest ich mniej niż wynika to z szacunków władz (choć wydawałoby się, że powinno być odwrotnie...). Tylko działacze organizacji mniejszości niemieckiej podają dane (można przyjąć, że zawyżone), które są wyższe niż szacunki MSWiA. 

TPk

 

 

 

 

 

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl