Zaufanie publiczne poza polityką

Aleksander SmolarW okresie przemian lat 90. uwaga społeczeństwa koncentrowała się na sprawach gospodarczych i politycznych. W tych dziedzinach widziano główne źródła zmian i wiązano z nimi istotne nadzieje. W tych obszarach – poza sportem i sztuką – pojawiały się też jednostki przyciągające największą uwagę, wzbudzające emocje, stanowiące pozytywne bądź negatywne wzory dla szerokich kręgów społecznych. Jednak narastające trudności gospodarcze, różnego typu afery, poczucie niewydolności sfery politycznej doprowadziły, jak się wydaje, do spadku prestiżu polityka i biznesmena. 
Ostatnie lata musiały uświadomić niepokojące zjawisko narastania, czy też ujawniania ukrytego przedtem, kryzysu w dziedzinach leżących poza polityką, które w każdym zdrowym społeczeństwie cieszą się wysokim prestiżem i odgrywają ważną rolę w kształtowaniu sfery wartości, norm etycznych i prawnych oraz są miejscem kształtowania wzorów postaw odpowiedzialności obywatelskiej. Stan zawodów prawniczych, sędziów, prokuratorów, ale również adwokatury, notariuszy i radców prawnych; skandale wokół służby zdrowia, poczynając od pielęgniarzy kończąc na wybitnym kardiochirurgu; sytuacja w nauce i w środowisku uczelni wyższych, wreszcie ważna w Polsce kwestia kondycji duchowieństwa– wszystkie te problemy winny być przedmiotem wnikliwej dyskusji publicznej. Jest bowiem oczywiste, że kryzys autorytetów w dziedzinach stanowiących dla ludzi punkt orientacyjny w życiu może mieć poważne skutki dla przyszłości kraju i społeczeństwa.
Fundacja im. Stefana Batorego wraz z redakcją „Tygodnika Powszechnego” postanowiła w serii debat publicznych podjąć problemy wymienionych środowisk i stworzyć ramy dla dyskusji na temat autorytetów i dziedzin pozapolitycznych, które winny się cieszyć szczególnym zaufaniem społecznym. Rozpoczynamy od dyskusji na temat sytuacji w środowiskach prawniczych. Potem chcemy mówić o środowiskach akademickich, o służbie zdrowia i o księżach. Być może nasz cykl debat rozszerzymy na problemy środowiska nauczycielskiego i dziennikarskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl