Kronika religijna

Stolica Apostolska •  Kościół w Świecie •  ...i w Polsce

 

 

 

 

 

 

STOLICA APOSTOLSKA


• W Niedzielę Dobrego Pasterza, obchodzoną w Kościele jako Dzień Modlitw o Powołania, Papież udzielił święceń kapłańskich dwudziestu diakonom z diecezji rzymskiej (21 kwietnia). „Chrystus wymaga od was przestrzegania ubóstwa i pokory sługi, który jest wobec wszystkich ostatni” – mówił Jan Paweł II do nowo wyświęconych kapłanów. Papież wspomniał także o sakramencie pojednania. „U źródła pojednania, którego macie być szczodrymi i wiernymi szafarzami, ochrzczeni mogą doznać żywego i krzepiącego spotkania z Chrystusem Dobrym Pasterzem, pełnym radości z odnalezienia się każdej zgubionej owieczki. Przygotowujcie się starannie do tej posługi! Wymaga ona odpowiedniej i stałej formacji duchowej, teologicznej, liturgicznej i duszpasterskiej. I w tym będą wam pomocne mądrość i przykład świętych” – powiedział Papież.

• Tradycyjnie z okazji Dnia Modlitw o Powołania Jan Paweł II wystosował do wiernych orędzie. „Niedobór kandydatów do kapłaństwa i życia konsekrowanego, występujący dziś w niektórych środowiskach, nie prowadząc bynajmniej do zmniejszenia wymagań ani poprzestawania na przeciętnej formacji i duchowości, powinien skłonić raczej do zwrócenia większej uwagi na selekcję i formację tych, którzy, ustanowieni sługami i świadkami Chrystusa, są wezwani, aby świętością swego życia potwierdzali to, co głoszą i czynią” – czytamy w dokumencie. Papież zwraca w nim uwagę, że dla przyszłości powołań w Kościele decydująca jest rola rodzin. „Świętość miłości małżeńskiej, harmonia życia rodzinnego, duch wiary, z jakim stawiamy czoło problemom życia codziennego, otwartość na innych, zwłaszcza na najbiedniejszych, oraz uczestnictwo w życiu wspólnoty chrześcijańskiej tworzą atmosferę, która pomaga dzieciom usłyszeć głos powołania i wielkodusznie pójść za nim” – napisał Papież.
n Jan Paweł II po raz kolejny zapewnił o swej nieustannej modlitwie w intencji Ziemi Świętej, „skąd nie przestają docierać do nas niepokojące wiadomości i obrazy zniszczenia”. W rozważaniach przed modlitwą „Regina coeli” 21 kwietnia na placu św. Piotra Papież podkreślił, że przekazywane z Ziemi Świętej obrazy zniszczenia mają siłę znacznie „większą, niż jakiekolwiek wezwania” i zmuszają do tego, by nie pozostawić niewykorzystanej żadnej możliwości, aby „ta ziemia, błogosławiona przez Boga, jak najszybciej wyszła z eskalacji nienawiści i przemocy”. Jan Paweł II zapewnił, że w sposób szczególny codziennie udaje się duchowo do Betlejem, do bazyliki Narodzenia Pańskiego, która stała się „sceną potyczek, szantaży i wymiany oskarżeń”.

• Stolica Apostolska oraz przedstawiciele międzynarodowych grup muzułmańskich zaapelowali o natychmiastowe zakończenie przemocy na Bliskim Wschodzie. Nikt nie może pozostać obojętny na sytuację w Ziemi Świętej, muzułmanie, żydzi i chrześcijanie muszą wspólnie występować na rzecz położenia kresu tej przerażającej tragedii oraz w interesie trwałego pokoju – głosi opublikowane 15 kwietnia oświadczenie wspólnego komitetu islamsko-katolickiego, podpisane przez bp. Michaela Fitzgeralda z Kurii Rzymskiej i przewodniczącego międzynarodowego forum islamskiego na rzecz dialogu, Hamida Ahmada El Rifaie.

• Papież zadzwonił do franciszkanów z bazyliki Narodzenia Pańskiego w Betlejem i życzył im dalszej odwagi (15 kwietnia). Ujawnił to łaciński patriarcha Jerozolimy abp Michel Sabbah, który został przyjęty przez Papieża. „Pod koniec spotkania – relacjonował palestyński arcybiskup – Ojciec Święty poprosił, żebym wykręcił numer klasztoru w Betlejem. Odpowiedział ojciec Ibrahim Faltas. Nie chciał wierzyć, że za chwilę będzie mówić z Papieżem. »Odwagi – powiedział Jan Paweł II – śledzimy rozwój wypadków, modlimy się za was i dziękujemy za waszą postawę w tych trudnych chwilach, i za to, że służycie bazylice narodzenia naszego Pana Jezusa Chrystusa«”.
n Do zdecydowanego upominania się o respektowanie równości wszystkich obywateli wobec prawa zachęcił Jan Paweł II biskupów nigeryjskich przybyłych do Watykanu z wizytą „ad limina Apostolorum” (20 kwietnia). „W czasie, gdy w niektórych częściach kraju muzułmanie usiłują narzucić wszystkim stanom Federacji Nigeryjskiej swoje rozumienie prawa islamskiego i odmawiają osobom innej wiary wolności wyznania, usilnie zachęcam was do odważnego i zdecydowanego poruszania tego problemu publicznie” – mówił Papież. 

• Papież wyraził życzenie, aby kard. Joseph Ratzinger kontynuował swoją służbę Kościołowi. 16 kwietnia prefekt Kongregacji Nauki Wiary obchodził 75. urodziny. Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego w tym dniu podał się do dymisji. Podczas audiencji 21 kwietnia dla przybyłych z Bawarii pielgrzymów, pracowników Kongregacji Nauki Wiary i szkolnych kolegów kard. Ratzingera, Jan Paweł II z uznaniem mówił o Jubilacie jako o jednym ze swych najbliższych współpracowników, który wypełnia „swoją posługę kapłańską i biskupią niezmordowanie służąc prawdzie”. Urodzinowe gratulacje przekazali kardynałowi m.in. prezydent Niemiec Johannes Rau, kanclerz Gerhard Schröder i przewodniczący Bundestagu Wolfgang Thierse.

• W dniach 23 i 24 kwietnia w Watykanie odbędzie się spotkanie przedstawicieli Kurii Rzymskiej i Kościoła katolickiego Stanów Zjednoczonych na temat przypadków molestowania seksualnego nieletnich wśród tamtejszego duchowieństwa – poinformowało watykańskie biuro prasowe. Jak ujawniono, niedawna okresowa wizyta przedstawicieli Episkopatu USA w Watykanie niemal w całości poświęcona była tym kwestiom. Jan Paweł II wyraził wtedy pragnienie wspierania wysiłków Kościoła borykającego się z konsekwencjami tej tragedii. Na zakończenie wizyty hierarchów amerykańskich w Watykanie, ich przewodniczący bp Wilton Daniel Gregory przyznał, że problemem pedofilii Kościół zajmuje się od dziesięciu lat, a takie decyzje, jak przenoszenie księży do innej parafii czy diecezji „okazywały się tragiczną pomyłką”. Hierarcha zapewnił, że biskupi więcej jej nie popełnią.


  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE


• Antykatolickie wystąpienia w Rosji. Wiktor Ałksnis, deputowany do Dumy, oskarżył Kościół katolicki w Rosji o działania na szkodę jedności terytorialnej Rosji i zaproponował, by Duma zaapelowała do prezydenta Putina o delegalizację diecezji katolickich. Pretekstem do oskarżeń była nieprawdziwa informacja, że w dokumentach kościelnych Sachalin i Kuryle nazywane są prefekturą Karafuto. 
Abp Tadeusz Kondrusiewicz, przewodniczący Konferencji Biskupów Rosji, wystosował list do Dumy z wyjaśnieniami w sprawie prefektury i pismo w obronie praw religijnych. „Wyrażam stanowczy protest w związku z pogwałceniami konstytucyjnych praw katolików rosyjskich do wolności wyznania (...) Przeciw Kościołowi prowadzona jest zorganizowana kampania. (...) Zwracam się do organów władzy FR, do społeczności rosyjskiej i międzynarodowej, a zwłaszcza do organizacji obrony praw człowieka z apelem o uczynienie wszystkiego, co możliwe, dla obrony wolności religijnej i niedopuszczenia do jakichkolwiek przejawów dyskryminacji”. Szef administracji Putina podczas spotkania z abpem Kondrusiewiczem zapewnił, że prezydent nie dopuści do łamania praw katolików rosyjskich (patrz wywiad z abpem Kondrusiewiczem s. 10). 
Prefektura Karafuto powstała w 1938 r. w wyniku podniesienia do tej rangi misji „sui iuris” pod tą samą nazwą. Obejmowała południowe Kuryle, wówczas japońskie. Po wojnie pozostawała nie obsadzona do 2000 r., gdy Papież powierzył zarządzanie nią bpowi Mazurowi, ówczesnemu administratorowi apostolskiemu Syberii Wschodniej. Po ustanowieniu 11 lutego br. przez Ojca Świętego diecezji katolickich w Rosji prefektura stanowi diecezję św. Józefa z siedzibą biskupią w Irkucku. 
Utworzenie diecezji w Rosji wywołało protesty Patriarchatu Moskiewskiego. Władze zakazały dokończenia budów kościołów katolickich, np. w Pskowie, gdzie arcybiskup prawosławny w liście do Putina stwierdził, że w Rosji nie ma miejsca dla katolików. Zaczęto szykanować duchownych: na lotnisku w Moskwie odebrano wizę ks. Stefano Caprio. Zdaniem nuncjatury w Moskwie informacje, jakoby ks. Caprio zajmował się szpiegostwem – to „absurd przypominający najlepsze sowieckie tradycje”. W Magadanie władze grożą parafii katolickiej delegalizacją, ponieważ jej proboszczem jest Amerykanin. Aby być proboszczem, ksiądz powinien mieć kartę stałego pobytu, lecz tej władze mu odmawiają. Podobnie dzieje się w diecezji saratowskiej. 

• Wydalenie bpa Mazura. Na lotnisku w Moskwie zatrzymano biskupa ordynariusza diecezji w Irkucku ks. Jerzego Mazura. Bez podania przyczyn odmówiono mu wizy, uznano za persona non grata. Biskup wrócił do Warszawy. Bp Mazur pracuje w b. ZSRR od 10 lat, najpierw na Białorusi, od 4 lat na Syberii. Premier Miller oświadczył, że rząd Polski będzie zabiegał o przywrócenie wizy bp. Mazurowi. Dwa tysiące katolików z Irkucka modli się o powrót biskupa. Abp Kondrusiewicz apeluje do nich o zachowanie rozwagi. Prawosławni z Irkucka organizują antykatolickie manifestacje. 

• Protest Konferencji Biskupów Rosji. „Trwa zorganizowana kampania przeciwko Kościołowi katolickiemu w Rosji” – oświadczyli hierarchowie, podkreślając, że incydenty takie jak sprawa bpa Mazura godzą w obywateli rosyjskich. „Czyżby państwo uważało ich za obywateli drugiej kategorii? Czyżby wracały czasy prześladowania wiary?”. W radiu „Echo Moskwy” przedstawiciel rosyjskich służb granicznych zasugerował, że decyzja o nie wpuszczeniu bpa Mazura do Rosji i uznanie go za osobę niepożądaną nie jest ostateczna. 
Ostry protest wystosowała także Stolica Apostolska. Joaquin Navarro-Valls, rzecznik prasowy Watykanu, ufa, że władze rosyjskie pozwolą bpowi Mazurowi wrócić do Rosji. W oświadczeniu czytamy m.in.: „Sekretariat Stanu oraz Przedstawicielstwo Papieskie w Moskwie interweniowały u władz rosyjskich, domagając się wyjaśnień i żądając zwrotu Biskupowi wizy wjazdowej. To, co spotkało J. E. Biskupa Mazura – kilka dni zaledwie po tym, co przydarzyło się ks. Stefano Caprio (...) stanowi poważne naruszenie zobowiązań, jakie rosyjskie władze przyjęły jako sygnatariusze dokumentu końcowego KBWE (w Wiedniu 15 stycznia 1989). W rozdziale »Zasady«, w artykule 16 mówi się bowiem, że »Państwa uczestniczące przestrzegać będą prawo wspólnot religijnych do tworzenia i utrzymywania swobodnie dostępnych miejsc kultu bądź zebrań; organizowania się według własnej struktury hierarchicznej i instytucjonalnej; wyboru, mianowania i wymiany swego personelu zgodnie z własnymi potrzebami i normami, jak również z jakąkolwiek umową, dobrowolnie zawartą między nimi a swoim Państwem«. Mamy zatem nadzieję na bezzwłoczne zrewidowanie podjętej decyzji i na to, że Biskup Mazur będzie mógł szybko powrócić do swoich wiernych”.

• Komentarze w sprawie bpa Mazura. „Skandal z niewpuszczeniem bpa Mazura do Rosji jest kolejnym owocem nacisków Patriarchatu na władze cywilne – twierdzi o. Aleksander Hauke-Ligowski OP. Patriarchat moskiewski chce manipulować władzami Rosji, aby ograniczyć możliwość działania Kościoła katolickiego. (...) Rosja stoi przed wyborem drogi Putina, prowadzącej do otwarcia na świat, lub patriarchy Aleksego, która prowadzi do zamknięcia, do budowania jedności i siły narodu przez szukanie wspólnego wroga. (...) Ksenofobia Patriarchatu jest sprzeczna z interesami Kościoła prawosławnego, także z interesami państwa”. 
„Czy ktoś w Rosji nie zamierza dać nauczki Kościołowi katolickiemu?” – zastanawia się Fulvio Scaglione, komentator dziennika włoskiego episkopatu „Avvenire”. „Naiwnością byłoby wyobrażać sobie, że Aleksy II wali pięścią w stół domagając się od Putina odwetu – pisze Scaglione – Naiwnością, ponieważ rzeczywistość może okazać się bardziej zatrważająca od domysłów”. Autor jest przekonany, że wydalenie bpa Mazura wymierzone było w Putina w dniu jego orędzia do narodu, „w którym Putin starał się przekonać Dumę, że nikt nie chce być wrogiem Rosji, nie wiedząc, że inni na lotnisku Szeremietiewo 2 starali się przekonać świat, iż Rosji zawsze potrzebni są wrogowie”. Ks. Caprio, bp Mazur – wcześniej ks. Opiela – „zapłacili za gotowość Putina do zaproszenia Papieża do Moskwy”.


 

 

  

 

 

 

... I W POLSCE


• Hasłem sierpniowej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski będzie werset z listu św. Pawła Apostoła do Efezjan „Bóg bogaty w miłosierdzie” (por. Ef 2,4) – poinformował metropolita krakowski kard. Franciszek Macharski (18 kwietnia). Głównym punktem programu papieskiej podróży będzie konsekracja nowej świątyni w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie- Łagiewnikach. „Jan Paweł II prawdopodobnie wezwie współczesny świat, który dąży do samounicestwienia i jest pogrążony w nienawiści, lęku, walce i śmierci, do poddania się Bożemu miłosierdziu. Ukaże je jako źródło nowej nadziei w tym szczególnym momencie historii, na progu trzeciego tysiąclecia, jak również jako fundament cywilizacji miłości” – tak główne przesłanie pielgrzymki przedstawił ks. Renato Boccardo, odpowiedzialny za przygotowywanie papieskich pielgrzymek. Watykański wysłannik przebywał w Polsce od 15 do 19 kwietnia. W tym czasie odwiedzał miejsca, w których przebywać będzie Papież. Wiadomo już, że Jan Paweł II odprawi Mszę św. na krakowskich Błoniach, odwiedzi Wawel, gdzie spotka się z prezydentem i premierem oraz sanktuarium bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej, gdzie odprawi Mszę św. przed obrazem Matki Boskiej Kalwaryjskiej (wierni będą mogli śledzić przebieg Mszy na telebimach ustawionych przed bazyliką). Ks. Boccardo odwiedził także Cmentarz Rakowicki i krakowski Rynek. Przebywał także w Częstochowie, zastrzegając jednak, że Jasnogórskie Sanktuarium odwiedza prywatnie.

• W Poznaniu odbył się ingres do katedry nowego metropolity abp. Stanisława Gądeckiego (20 kwietnia). „Kościół ze wszystkich sił przeciwstawia się pierwszeństwu dobra przed prawdą. Łatwiej przebaczy wszystko, niż atak na prawdę. Wie bowiem doskonale, że jeśli ktoś upada, ale nie podważa prawdy, ciągle jeszcze może się nawrócić. Jeśli jednak ktoś odrzuca prawdę, porzuca cały porządek natury” – mówił w homilii nowy metropolita. Formułując program duszpasterski archidiecezji na najbliższe lata za najważniejsze uznał: „wszechstronny rozwój człowieka, wspólnoty ludzkiej, kultury i wiary”. Mówiąc o konieczności jedności, abp Gądecki podkreślił, że istotą wspólnoty wierzących jest braterstwo w wierze. „Braterstwo nie jest jednak dziełem grupki ludzi, którzy się umawiają, że od dziś będą braćmi, ale jest owocem wspólnego odnalezienia jednego Ojca” – tłumaczył. 
Zwracając się do nowego metropolity nuncjusz apostolski abp. Józef Kowalczyk powiedział, że ma on wsparcie trzech biskupów pomocniczych: Zdzisława Fortuniaka, Marka Jędrzaszewskiego i Grzegorza Balcerka. „Ojciec Święty darzy ich pełnym zaufaniem. Jeszcze raz powtarzam, pełnym zaufaniem darzy biskupów pomocniczych archidiecezji poznańskiej” – podkreślił nuncjusz, którego słowa wierni nagrodzili brawami. Zwrócił też uwagę, że biskup diecezjalny powinien szczególną troską otoczyć seminarium duchowne. Przypomniał, że „seminarium nie jest prywatną instytucją, lecz podlega biskupowi diecezjalnemu”. Abp Kowalczyk zwrócił się również do obecnego na uroczystości abp Paetza, który, jak przypomniał, „w trosce o Kościół Poznański, o jego dobro, aby żył i rozwijał się, złożył na ręce Ojca Świętego rezygnację”. Także abp Gądecki podziękował swemu poprzednikowi, wymieniając jego zasługi dla Kościoła Poznańskiego. Po tych słowach w katedrze ponownie rozległy się oklaski, a abp Paetz wstał z miejsca i podziękował za nie wznosząc ręce.
W trwającej ponad dwie godziny Mszy św. uczestniczyło ponad 20 biskupów i arcybiskupów. Obecny był m.in. kard. Franciszek Macharski, metropolita gnieźnieński abp Henryk Muszyński oraz sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski bp Piotr Libera.

• „Rada z największa troską i niepokojem ocenia antyrodzinne działania władz państwowych, pozbawiające rodziny szeregu ważnych świadczeń” – czytamy w komunikacie wydanym po posiedzeniu Rady Episkopatu Polski ds. Rodziny. Rada obradowała 16 kwietnia w składzie rozszerzonym o przedstawicieli Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich, Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia oraz Forum Kobiet Polskich. Jako „antyrodzinne działanie” komunikat wymienia: skrócenie urlopów macierzyńskich, odebranie zasiłków porodowych, pozbawienie ubogich kobiet w ciąży pomocy materialnej, zaostrzenie kryteriów uprawniających do zasiłku rodzinnego, pielęgnacyjnego i stałego, oraz podwyższenie podatku VAT na artykuły dziecięce.
n Warszawski kościół księży misjonarzy pw. Świętego Krzyża został ogłoszony bazyliką mniejszą. Odpowiedni dekret w tej sprawie wydała watykańska Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Świętych. Dekret ten został odczytany podczas uroczystej Mszy św. sprawowanej w tym kościele przez kard. Józefa Glempa 21 kwietnia.

• „My, polscy chrześcijanie, muzułmanie i żydzi uczestniczący w dialogu międzyreligijnym, jesteśmy zrozpaczeni z powodu rozwoju konfliktu w Ziemi Świętej” – napisali przedstawiciele środowisk prowadzących dialog miedzyreligijny w Polsce. Rozdawali oni apel o pojednanie podczas „łańcucha pokoju”, który 21 kwietnia utworzyło ponad tysiąc osób, łącząc ambasady Izraela i Autonomii Palestyńskiej w Warszawie. Sygnatariusze listu solidaryzują się „z tymi Palestyńczykami, którzy uważają, że Izrael ma prawo do istnienia, oraz z tymi Izraelczykami, którzy uważają, że Palestyńczycy mają prawo do swojego państwa”. Łączą się w modlitwie o prawo dla Izraela do życia bez terroryzmu i prawo dla Palestyńczyków do życia „bez upokarzającej obcej władzy”. Pod apelem podpisali się przewodniczący Rady Wspólnej Chrześcijan i Żydów (ks. Michał Czajkowski ze strony chrześcijańskiej i Stanisław Krajewski ze strony żydowskiej), Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów (Zdzisław Bielecki i imam Selim Chazbijewicz), redaktorzy Znaku: Stefan Wilkanowicz, Henryk Woźniakowski i Jarosław Gowin, redaktor naczelny „TP” ks. Adam Boniecki, Barbara Czałczyńska i Piotr Cywiński – prezesi KIK w Krakowie i Warszawie oraz Zbigniew Nosowski – redaktor naczelny miesięcznika „Więź”.

• Powołany przez katolików z różnych stowarzyszeń Krajowy Komitet Wyborczy „Rodzina – Ojczyzna” zamierza wystartować w wyborach lokalnych. „Zależy nam na tym, żeby dzięki naszemu komitetowi w wyborach mogli wziąć udział ludzie, którzy dotychczas nie angażowali się w życie społeczno-polityczne” – powiedział KAI Kazimierz Kapera. W deklaracji ideowej nowego komitetu podkreślono, że został on powołany w poczuciu odpowiedzialności za losy polskich rodzin i wierności wobec wskazań katolickiej nauki społecznej. 

 


 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

  

Nr 17, 28 kwietnia 2002

Szczegółowe omówienie


Obraz tygodnia


Kronika religijna


Komentarze

 

Medytacja Biblijna

 

Liturgiczne czytania tygodnia

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl