Kronika religijna

Stolica Apostolska •  Kościół w Świecie •  ...i w Polsce

 

 

 

 

 

 

STOLICA APOSTOLSKA


„Pokój jest darem Boga. Sam Stwórca wpisał w serce ludzi prawo szacunku dla życia” – mówił Jan Paweł II podczas niedzielnej modlitwy „Regina Coeli”. „Dlatego właśnie – wyjaśniał – wezwałem wszystkich synów Kościoła, by złączyli się dzisiaj w zgodnym i usilnym błaganiu o pokój dla Ziemi Świętej”. „Kiedy wszędzie wokół dominuje bezlitosna logika broni, tylko Bóg może przywieść serca i myśli do pokoju. Tylko On może dać siły konieczne do wyzwolenia się z nienawiści i pragnienia zemsty i wejścia na drogę rokowań w celu porozumienia i pokoju” – mówił Papież. „Moje myśli w tej chwili – tłumaczył Jan Paweł II – kieruję szczególnie ku wspólnotom franciszkanów, Greków prawosławnych, prawosławnych Ormian, którzy przeżywają ciężkie chwile w Bazylice Narodzenia Pańskiego. Wszystkich zapewniam o mojej nieustannej modlitwie”.

„Rozbrzmiewa z mocą wielkie orędzie zmartwychwstania Jezusa, który przypomina o spotkaniu z niebiańskim posłańcem kobiet podążających do grobu” – powiedział Jan Paweł II w wielkanocny poniedziałek przed modlitwą maryjną „Regina Coeli”. „Najpierw kobiety, mówił dalej Papież, potem uczniowie a więc i sam Piotr konstatują tę pocieszającą prawdę: »Tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami«. Podobnie jak oni, tak i my z nimi wezwani jesteśmy, by głosić wśród mężczyzn i kobiet naszych czasów tę Dobrą Nowinę: »Chrystus, moja nadzieja, zmartwychwstał«”. „Jak bardzo bym chciał, ażeby orędzie wielkanocne ożywiało coraz bardziej wiarę każdego z ochrzczonych! Jak bardzo bym chciał, ażeby pokój, dar zmartwychwstałego Chrystusa, dotarł do każdego ludzkiego serca i przywrócił nadzieję każdemu, kto jest uciskany i cierpiący!” – mówił Jan Paweł II.

„Kościół na Zachodzie przeżywa kryzys” – uważa Prefekt Kongregacji Nauki Wiary, kard. Joseph Ratzinger. Prefekt zaapelował, w rozmowie z „Die Welt”, o odrodzenie chrześcijaństwa w Niemczech. Podkreślił, że oddalenie się od wartości chrześcijańskich przyspieszyły w Niemczech ateistyczne wychowanie w byłym NRD i „dominacja dobrobytu” na zachodzie kraju. Jednak „duchowe rezerwy w Niemczech są w dalszym ciągu na tyle duże, że będziemy w stanie obudzić także nowe siły wiary”, uważa niemiecki Kardynał.
Do tego, zdaniem kard. Ratzingera, potrzeba wiarygodnych reprezentantów Kościoła, takich, jak np. Matka Teresa z Kalkuty, czy św. Maksymilian Kolbe. Kard. Ratzinger skrytykował Zachód za to, że negatywnie patrzy na chrześcijaństwo, tracąc przez to swoją tożsamość. Przestrzegł, że tę „pustą przestrzeń” mogą zawładnąć siły fanatyczne islamu. Jednocześnie ostrzegł przed ocenianiem islamu jedną miarą. Zdaniem kard. Ratzingera, Zachód powinien pomóc światu islamskiemu, by ten ponownie „wydobył na pierwszy plan swoją pozytywną, nieterrorystyczną historię”. Nawiązując do stosunków między chrześcijanami a żydami podkreślił, że „jesteśmy na dobrej drodze, by zrozumieć na nowo, że żydzi mają swoją szczególną misję religijną”. Chrześcijanie i żydzi są „w pozytywnym sensie zdani na siebie”, jednak problem chrześcijańsko-żydowski i problem polityki Państwa Izrael powinny być „bezwarunkowo traktowane osobno”.
Zapytany o komentarz do nadużyć seksualnych księży katolickich w kilku krajach, kard. Ratzinger stwierdził, że jest to „niezwykle bolesny problem”, który stanowi „odbicie obrazu naszego społeczeństwa, przesiąkniętego coraz większym seksualizmem”. Sprawy księży są „chyba najbardziej nagłaśniane”, choć procent wykroczeń w zakresie nadużyć seksualnych jest wśród nich z pewnością nie większy, niż w innych grupach zawodowych.

Jan Paweł II przyjął rezygnację irlandzkiego bp Brendana Olivera Comiskeya. Biskupowi zarzucono, że nie zareagował na przypadki pedofilii wśród księży jego diecezji. Dymisję przyjęto na podstawie kanonu 401, art. 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, który zaleca, aby biskup, który nie może pełnić dłużej swoich funkcji „z powodu choroby lub innej ważnej przyczyny zmniejszającej jego zdolność do jej wykonywania poprosił o dymisję”. Do tej pory Papież nie mianował następcy 67-letniego biskupa, który kierował diecezją Ferns od 1984 r.
Irlandzki hierarcha publicznie przeprosił wiernych za „sposób, w jaki kierował sprawami diecezji, nie potrafiąc przeszkodzić nadużyciom seksualnym ze strony jednego z kapłanów”. Według francuskiego dziennika „La Croix” bp Comiskey powrócił podczas konferencji prasowej do sprawy ks. Seana Fortune’a, który oskarżany był o pedofilię w latach 80. i 90., a trzy lata temu popełnił samobójstwo. Hierarcha uważa, że „powinien być lepiej poinformowanym o całej sprawie oraz szybciej i bardziej zdecydowanie zapobiec takim aktom, dzisiaj zaś nie jest już w stanie zapewnić diecezji jedności i ducha pojednania”.

„Zmartwychwstały Chrystus, zwycięzca zła i śmierci, wypełnił plan swego Ojca i stworzył królestwo sprawiedliwości i miłości, jakiego pragnął Bóg” – mówił Jan Paweł II w katechezie podczas pierwszej po Świętach Wielkanocnych audiencji ogólnej. Swoje rozważania Papież oparł na Psalmie 97, głoszącym, że Bóg jest Królem i Sędzią świata. „Wiemy, mówił Jan Paweł II, jakie znaczenie w nauczaniu Jezusa miało głoszenie królestwa Bożego. Jest to nie tylko uznanie zależności stworzenia od Stwórcy; jest to więc przekonanie, że w historii zawarty jest plan, zamysł, wątek harmonii i dobra, których pragnął Bóg. Wszystko to spełniło się całkowicie w Passze śmierci i zmartwychwstania Jezusa”.

Jan Paweł II pojedzie do Azerbejdżanu i Bułgarii w dniach 22-26 maja 2002. Poinformował o tym dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej Joaquin Navarro-Valls. Pobyt Papieża w Azerbejdżanie będzie jego piątą wizytą na terenie byłego Związku Sowieckiego. Bułgaria zaś będzie czwartym krajem o większości prawosławnej, który gości Biskupa Rzymu. Zarówno w Azerbejdżanie, jak i w Bułgarii Jan Paweł II będzie po raz pierwszy.

„Wykluczenie Arafata z działalności politycznej przekracza wszelkie wyobrażenia i nie jest żadnym rozwiązaniem” – uważa kard. Roger Etchegaray. Dodał on, że wspólnota międzynarodowa musi wreszcie położyć kres tej „bezpardonowej, bezlitosnej wojnie” między Izraelczykami a Palestyńczykami. Nie może się już ograniczać do apeli, ale musi wywrzeć nacisk na obie strony konflikty, by zaprowadzić pokój.
n Papież spotkał się z prezydentem Czech, Vaclawem Havlem. „Havel na Hrad” („Havel na Zamek”), ten slogan praskiej „aksamitnej rewolucji” z 1989 r. przypomniał Jan Paweł II podczas audiencji.

  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE


• Armia izraelska otoczyła Bazylikę Narodzenia Pańskiego w Betlejem, w której zabarykadowało się 200 uzbrojonych Palestyńczyków. Arabowie, uciekając przed wkraczającymi do miasta oddziałami izraelskimi, odstrzelili zamki w drzwiach kościoła i wdarli się do środka. Łaciński patriarcha Jerozolimy Michel Sabbah oświadczył, że „prawo schronienia” w tej świątyni będą mieli nie tylko cywile, ale także partyzanci, którzy złożą broń. Kościół zagwarantuje to prawo każdemu, bez względu na to, czy jest Palestyńczykiem, czy też Izraelczykiem. Opiekujący się bazyliką franciszkanie odmówili opuszczenia kościoła. W klasztorach przylegających do bazyliki otoczeni są zakonnicy grecko-prawosławni i ormiańscy. W klasztorze franciszkańskim przebywa około 40 osób: zakonników, kleryków, sióstr zakonnych i świeckich. Za pośrednictwem Radia Watykańskiego kustosz bazyliki Narodzenia Pańskiego w Betlejem, o. Ibrahim Faltas wezwał świat do szybkiej interwencji, aby „święte miejsce narodzin Jezusa, oraz życie zakonników nie stały się przedmiotem przetargu w zbrojnym konflikcie”. Izraelskie ministerstwo spraw zagranicznych zapowiedziało, że żołnierze nie zaatakują świątyni. Przez megafony wzywano Palestyńczyków do opuszczenia bazyliki – ci odmówili, według nieoficjalnych źródeł z rozkazu prezydenta Autonomii Palestyńskiej Jasera Arafata.
Jednak w nocy z niedzieli na poniedziałek wokół bazyliki wybuchła strzelanina, jeden z budynków klasztornych stanął w płomieniach. Jeszcze w niedzielę wieczorem o. David Jaeger, rzecznik katolickiej Kustodii miejsc biblijnych w Ziemi Świętej mówił, że franciszkanie obawiają się ataku wojsk izraelskich na bazylikę: „Izraelscy oficerowie naciskają na nas i wywierają coraz silniejszą presję, aby franciszkańscy zakonnicy opuścili świątynię i (przylegający do niej) klasztor”. Gubernator Betlejem, Mohammed al-Madani twierdzi, że izraelscy żołnierze rozpoczęli szturm świątyni, a snajperzy zastrzelili palestyńskiego policjanta, który starał się ugasić pożar. Izraelczycy nie zezwolili także na przyjazd wozu straży pożarnej. Informacje o ataku na bazylikę potwierdził proboszcz katolickiej parafii w Betlejem Amjad Sabbara. Rzecznik armii izraelskiej odmówił komentarzy.

• Czterech chrześcijan zginęło w zamachu bombowym indonezyjskim mieście Ambon, stolicy archipelagu Moluków. Co najmniej 63 osoby zostały ranne. Centrum Kryzysowe tamtejszej diecezji katolickiej poinformowało, że bomba eksplodowała przed restauracją w dzielnicy zamieszkanej głównie przez chrześcijan. Policji nie udało się ustalić, kim są sprawcy zamachu. Pół godziny po eksplozji chrześcijańscy demonstranci spalili biuro gubernatora prowincji . Ich zdaniem lokalne władze nie starają się przestrzegać warunków porozumienia pokojowego między muzułmanami a chrześcijanami, podpisanego w marcu tego roku w miejscowości Malino. Ostatnio gubernator odroczył ostateczny termin dobrowolnego złożenia broni przez cywilów do 30 kwietnia 2002 r. – broń do tej pory oddawali w zasadzie tylko chrześcijanie. W religijnym konflikcie na Molukach zginęło w sumie już 15 tys. osób.

• W Holandii weszła w życie ustawa legalizująca eutanazję. Samobójcza śmierć w asyście lekarza nie jest karalna, gdy pacjent bardzo cierpi, jest nieuleczalnie chory i wielokrotnie prosił o skrócenie życia. Do zabiegu potrzebna jest zgoda drugiego lekarza. O przeprowadzeniu eutanazji trzeba poinformować trzyosobową komisję, w której skład wchodzi prawnik, lekarz i etyk. Jeśli komisja podejrzewa, że naruszono ustawę, oddaje sprawę do prokuratury. Lekarzowi, który złamał przepisy, grozi kara do 12 lat więzienia. 
Przeciwko ustawie protestowali holenderscy biskupi, Stolica Apostolska oraz Rada Europy. „Pisaliśmy listy do rządu i do członków parlamentu, jednak nie przyniosły one żadnego pozytywnego skutku. Teraz będziemy się starać zmieniać mentalność ludzi” – powiedział przed mikrofonami Radia Watykańskiego arcybiskup Utrechtu, kard. Adrianus Simonis. „Z cierpieniem powinniśmy, o ile to tylko możliwe, walczyć, jednak życie i śmierć należą do Boga, a nie do człowieka” – dodał hierarcha. Jego zdaniem istnieje niebezpieczeństwo, że chory zdecyduje się na eutanazję tylko dlatego, że sądzi, iż jest dla bliskich zbyt dużym ciężarem.

 

 

  

 

 

 

... I W POLSCE


• Podejmując apel Jana Pawła II Kościół w Polsce modlił się w Niedzielę Miłosierdzia Bożego o pokój w Ziemi Świętej. Prymas Polski w tej intencji odprawił Mszę św. w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w podwarszawskim Ożarowie. W homilii kard. Glemp przypomniał słowa Jana Pawła II, który przed dwoma laty mówił ludziom w Jerozolimie, Betlejem i w całej Ziemi Świętej: „Pokój wam!”. „Czy dziś jest jeszcze siła, która może tym ludziom powiedzieć: »pokój wam«? Czy ktoś to usłyszy?” – pytał ks. Prymas. Podkreślił, że trzeba wielkiego miłosierdzia, aby „przełamać skorupę lodowatych serc ogarniętych nienawiścią”.
Ok. 100 tys. pielgrzymów z całego świata przybyło w Niedzielę Miłosierdzia Bożego do sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach, aby przy grobie św. Faustyny modlić się w intencji pokoju w Ziemi Świętej i w intencji sierpniowej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Sumie odpustowej przewodniczył abp-senior Stanisław Szymecki. Podczas Godziny Miłosierdzia pielgrzymi modlili się, aby „w ludzkich sercach i między narodami ustała przemoc, wszelkie waśnie i nienawiść”. Jan Paweł II pozdrowił zgromadzonych w Łagiewnikach pielgrzymów w swoim przemówieniu przed modlitwą Anioł Pański.

• Nowy metropolita poznański, abp Stanisław Gądecki objął rządy archidiecezją po swoim poprzedniku abp. Juliuszu Paetzu. 2 kwietnia w rezydencji Arcybiskupów Poznańskich, w obecności byłego metropolity i kolegium konsultorów złożonym z biskupów pomocniczych oraz kilku kapłanów, abp Gądecki podpisał dokument o kanonicznym przejęciu rządów archidiecezją poznańską. W uroczystości uczestniczył przebywający prywatnie w Poznaniu prefekt watykańskiej Kongregacji Wychowania Katolickiego, kard. Zenon Grocholewski.
W rozmowie z dziennikarzami abp Gądecki nie chciał skomentować decyzji swego poprzednika, oskarżonego przez media o molestowanie kleryków, o jego pozostaniu w Poznaniu. Wykluczył również zmiany na stanowiskach biskupów pomocniczych w powierzonej mu archidiecezji. Na pytanie, czy decyzja byłego metropolity o pozostaniu w Poznaniu będzie dobra dla tutejszego Kościoła, nowy arcybiskup odparł: „Moim zadaniem jest jednanie i dlatego cokolwiek by było, czy jakakolwiek by była sytuacja, nigdy nie sądzę, że powinno nam zabraknąć otwartości na każdego człowieka”.

• W Rusinowicach k. Gliwic odbyła się Ogólnoświatowa Konferencja „Caritas” (5-7 kwietnia). W spotkaniu będącym przygotowaniem do Zgromadzenia Ogólnego, które za rok odbędzie się w Watykanie, uczestniczyło blisko 60 przedstawicieli Caritasu z różnych krajów Europy, Azji, Afryki, Ameryki Łacińskiej i Oceanii. Podczas trzydniowych obrad w grupach dyskutowano o tożsamości katolickiej Caritas. „Zastanawialiśmy się, co to znaczy służyć Chrystusowi w ludziach ubogich, co to znaczy wymiar diakonii Kościoła i co to znaczy, że wspólnie tworzymy Kościół” – powiedział ks. Wojciech Łazewski, dyrektor Caritas Polska. Ks. Łazewski wyraził radość, że konferencja zakończyła się w Niedzielę Miłosierdzia Bożego – święto patronalne Caritas Polska. Do wyzwań jakie obecnie stoją przed polskim Caritasem ks. Łazewski zaliczył aktualne problemy społeczne: rosnące bezrobocie, brak materialnej stabilności osób starszych, plagi nałogów i brak opieki nad rodzinami wielodzietnymi. Federacja Caritas Internationals skupia ponad 150 organizacji na całym świecie. Pierwszy Caritas powstał w Niemczech w 1897 roku. W Polsce organizacja powstała w okresie międzywojennym. Zlikwidowana przez komunistów w 1950 roku, odnowiła swą działalność dopiero w 1989 roku.

• Po raz pierwszy w Polsce tytuły profesorskie otrzymali świeccy teologowie. Prezydent RP nadał 3 kwietnia tytuł profesora nauk teologicznych dr hab. Michałowi Wojciechowskiemu z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz dr hab. Karolowi Hubertowi Karskiemu z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Prof. Wojciechowski specjalizuje się w biblistyce. Od 1987 roku był związany z Akademią Teologii Katolickiej, obecnie Uniwersytetem Kard. Stefana Wyszyńskiego. Jako pierwszy w Polsce katolik świecki uzyskał habilitację z nauk teologicznych w 1996 roku. Prof. Karski – prorektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie – jest luteraninem, specjalizuje się w teologii ekumenicznej. Habilitację obronił przed 10 laty na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

• Na warszawskich Stegnach odbyły się VIII Targi Wydawców Katolickich. (Zob. artykuł Michała Kuźmińskiego na str. 11.)

• Ks. Jan Gross z Mikołowa został nowym prezesem Synodu Kościoła Ewangelicko Augsburskiego w Polsce. Wyboru dokonano podczas pierwszej sesji Synodu obecnej kadencji, który obradował 6 i 7 kwietnia w Warszawie. W Polsce Kościół luterański liczy prawie 90 tys. wiernych, ma 146 duchownych.

• Piotr Cywiński został ponownie prezesem warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej. Wyboru dokonali członkowie Klubu 7 kwietnia, podczas zebrania walnego. Wiceprezesami Klubu zostali Stanisława Grabska, Paweł Broszkowski oraz Krzysztof Ziołkowski.

• Doradztwo organizacyjne dla Kościoła było tematem sympozjum w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Pallotynów w Ołtarzewie (6-7 kwietnia). Obok kilkudziesięciu księży, kleryków, zakonnic i świeckich z Polski w spotkaniu uczestniczył m.in. austriacki teolog ks. prof. Paul Zulehner i zajmująca się doradztwem Anna Hennersperger, teolog z Passawy w Niemczech, która poprowadziła podczas sympozjum warsztaty praktyczne. „Jest wiele rozmaitych posług w Kościele, do których musimy się w odpowiedni sposób przygotować. Wśród nich niebagatelną rolę odgrywają takie umiejętności, jak komunikacja międzyludzka, prawidłowy przepływ informacji, samoorganizacja, poznawanie grupy, wspólnoty czy rozwiązywanie konfliktów” – powiedział KAI organizator sympozjum ks. Piotr Banach SAC.

• W nocy z 5 na 6 kwietnia spłonął zabytkowy drewniany kościół na Woli Justowskiej w Krakowie. Policja podejrzewa celowe podpalenie.


 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

  

Nr 15, 14 kwietnia 2002

Szczegółowe omówienie


Obraz tygodnia


Kronika religijna


Komentarze

 

Medytacja Biblijna

 

Liturgiczne czytania tygodnia

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl