„Błogosławieni, którzy uwierzyli”Przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, udało Ci się nas nawrócić do Ciebie, który jesteś Miłością. I przyznajemy się do Niego, i wołamy do Ciebie: Jesteśmy Twoi! W Twoim Synu Jezusie Chrystusie. Chcemy kochać. Być mądrzy. Służyć. Chcemy być święci. Choć to wygląda na wariactwo, chcemy budować królestwo miłości na ziemi. Tak jak On tego chciał. A gdy nawet nie zawsze nam się to udaje i są klęski, i potknięcia, kierunek drogi, którą idziemy do Ciebie, pozostaje ten sam. 

KS. M.M.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl