Kwintesencja wszystkich religii
Jeśli chcesz poznać istotę Religii, kieruj się tymi oto zasadami i przekonaniami: Po pierwsze, zawierz Bogu, Bogu, który jest Jedyny, niezrównany, niewidzialny, Samoistny, On, który wiecznie był i będzie poprzez wieczność.
Po drugie, wszelki byt, czymkolwiek on jest, uważaj za dobry, bowiem na początku żadne stworzenie nie jest złe, złe są uczynki, a nie ten, kto je popełnia. Takim uczynkom musisz się przeciwstawiać. Zaś ludzi uznanych za czyniących dobro, masz szanować, kimkolwiek by oni byli.
Po trzecie, po wszystkie czasy i we wszystkich miejscach to, co uważane jest przez mędrców za dobro, to, co niesie ład i pokój między ludzi, to, co bierze się z Prawdy, staraj się stosować wobec siebie i wobec bliźnich, stroń zaś od tego, co jest Prawdzie przeciwne.
Wtedy każdą religię, która nie jest sprzeczna z tymi zasadami, możesz przyjąć, pod warunkiem, że z wiarą spełnisz jej przykazania.
Nur ’Ali zgłębił tę sprawę i utwierdził się w przekonaniu, że to naprawdę stanowi istotę wszystkich religii.


Z francuskiego tłumaczyła 
Aleksandra Kurczab

„Confidences – Prieres d’Ostad Elahi”, wyd. Robert Laffont, 1995, Paryż.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl