Liturgiczne czytania tygodnia

                                                 (7 IV – 14 IV)2. NIEDZIELA WIELKANOCNA: Dz 2, 42-47; Ps 118; 1P 1, 3-9; J 20, 19-31.
PONIEDZIAŁEK: Iz 7, 10-14; Ps 40; Hbr 10, 4-10; Łk 1, 26-38;
WTOREK: Dz 4, 32-37; Ps 93; J 3, 7-15;
ŚRODA: Dz 5, 17-26; Ps 34; J 3, 16-21;
CZWARTEK: Dz 5, 27-33; Ps 34; J 3, 31-36;
PIĄTEK: Dz 5, 34-42; Ps 27; J 6, 1-15;
SOBOTA: Dz 6, 1-7; Ps 33; J 6, 16-21;
3. NIEDZIELA WIELKANOCNA: Dz 2, 14 i 22-23; Ps 16; 1P 1, 17-21; Łk 24, 13-35.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl