Liturgiczne czytania tygodnia

                                                 (23 XII – 6 I)4. NIEDZIELA ADWENTU: Iz 7,10-14; Ps 24; Rz 1,1-7; Mt 1,18-24;
PONIEDZIAŁEK – WIGILIA: 2 Sm 7,1-5 i 8b-12 i 14a i 16; Ps 89; Łk 1,67-79;
WTOREK – NARODZENIE PAŃSKIE: Iz 52,7-10; Ps 98; Hbr 1,1-6; J 1,1-18;
ŚRODA: Dz 6,8-10 i 7,54-60; Ps 31; Mt 10,17-22;
CZWARTEK: 1J 1,1-4; Ps 97; J 20,2-8;
PIĄTEK: 1J 1,5-2,2; Ps 124; Mt 2,13-18;
SOBOTA: 1J 2,3-11; Ps 96; Łk 2,22-35;
NIEDZIELA – ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY: Syr 3,2-6 i 12-14; Ps 128; Kol 3,12-21; Mt 2,13-15 i 19-23;
PONIEDZIAŁEK: J2,18-21; Ps 96; J 1,1-18; 
WTOREK – ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI: Lb 6,22-27; Ps 67; Ga 4,4-7; Łk 2,16-21;
ŚRODA: 1J 2,22-28; Ps 98; J 1,19-28;
CZWARTEK: 1 J 2,29-3,6; Ps 98; J 1,29-34;
PIĄTEK: 1J 3,7-10; Ps 98; J 1,35-42;
SOBOTA: 1J 3,11-21; Ps 100; J 1,43-51;
NIEDZIELA – OBJAWIENIE PAŃSKIE: Iz 60,1-6; Ps 72; Ef 3,2-3a i 5-6; Mt 2,1-12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl