Apel


Niezwykły rozwój nauki, jakiego jesteśmy świadkami, prowadzi do zadziwiających odkryć otwierających nowe, nie dające się przewidzieć możliwości we wszystkich dziedzinach działalności ludzkiej.
Przeważająca liczba tych osiągnięć przyczynia się zdecydowanie do dobra i szczęścia człowieka, obiecując w niedalekiej przyszłości zapobieganie klęskom żywiołowym, likwidację nierównej dystrybucji dóbr, skuteczną walkę z chorobami.
Postęp ten ma niestety i swą drugą stronę: tkwi w nim pokusa nieliczenia się z żadnymi okolicznościami w dążeniu do zamierzonych celów, nie wahająca się nawet przed ignorowaniem godności człowieka, hierarchii wartości i nienaruszalnych norm moralnych.
Doniesienia o przygotowaniach do klonowania człowieka, przyzwolenie na dokonywanie aborcji i aktów eutanazji, zmuszają do bicia na alarm. Podstawą wszelkich ludzkich działań powinno być dobro człowieka. Nie można się jednak zgodzić na to, by działania odwracające niebezpieczeństwo od jednego człowieka odbywały się kosztem przedmiotowego traktowania drugiego człowieka.
Godność człowieka wymaga, by ludzkie życie cieszyło się pełnym bezpieczeństwem od poczęcia do śmierci naturalnej, by nigdy nie było traktowane jako środek do celu ani jako przedmiot nie zawsze uzasadnionych moralnie manipulacji.
Winniśmy stanąć w obronie każdego życia, przeciwstawiać się zadawaniu cierpień nie tylko ludziom, ale i zwierzętom, bronić zasobów naturalnych świata, bezmyślnie lub dla zysku niszczonych, nawoływać do rozsądku w pogoni za materialnymi dobrami.
Istnieją wartości, które obowiązują bezwzględnie i których ignorować nie wolno. Nie podlegają one żadnym konwencjom lub arbitralnym decyzjom w postaci np. głosowania czy referendum. Nieliczenie się z nimi doprowadza wcześniej czy później do nieszczęść i zbrodni.
Proces norymberski stanowi znamienne ostrzeżenie: prawo stanowione sprzeczne z ogólnoludzkimi wartościami jest prawem zbrodniczym.
Wartość, jaką jest życie ludzkie, została ostatnio zakwestionowana, jeśli nie przekreślona, przez zbrodnicze akty terroru. Stanowi to jeszcze jeden dowód na to, że już najwyższy czas przeciwstawić się szaleńczym poczynaniom, które doprowadzić mogą do katastrofy całej ludzkości.
Zachowajmy wyraźną granicę między prawdą i kłamstwem, między dobrem i złem. Zachowajmy za wszelką cenę właściwą hierarchię wartości. Brońmy przed wszelkimi zakusami możliwymi wartości człowieczeństwa i niezbywalnej godności każdego człowieka.
Wyrazy solidarności z powyższym „Oświadczeniem” prosimy kierować pod adresem „Tygodnika Powszechnego” – ul. Wiślna 12, 31-007 Kraków.
 

 

 

 

 

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl