Liturgiczne czytania tygodnia

                                                 (24 III – 31 III)NIEDZIELA PALMOWA: Iz 50, 4-7; Ps 22; Flp 2, 6-11; Mt 26, 14 – 27, 66;
PONIEDZIAŁEK: Iz 42, 1-7; Ps 27; J 12, 1-11;
WTOREK: Iz 49, 1-6; Ps 71; J 13, 21-33 i 36-38;
ŚRODA: Iz 50, 4-9a; Ps 69; Mt 26; 14-25;
WIELKI CZWARTEK: Wj 12, 1-8 i 11-14; Ps 116B; 1Kor 11, 23-26; J 13, 1-15;
WIELKI PIĄTEK: Iz 52, 13 – 53, 12; Ps 31; Hbr 4, 14-16 i 5, 7-9; J 18, 1 – 19, 42;
WIGILIA PASCHALNA W WIELKĄ NOC: Rdz 1, 1 – 2, 2; Ps 104; Rdz 22, 1-18; Ps 16; Wj 14, 15 – 15, 1; Wj 15, 1b-2 i 4-5 i 17-18; Iz 54, 4a i 5-14; Ps 30; Iz 55, 1-11; Iz 12, 2-5; Ba 3, 9-15 i 32 – 4, 4; Ps 19; Ez 36, 16-17a i 18-28; Ps 42; Rz 6, 3-11; Ps 118; Mt 28, 1-10; 
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO: Dz 10, 34a i 37-43; Ps 118; Kol 3, 1-4; J 20, 1-9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl