Liturgiczne czytania tygodnia

                                                 (16 XII – 23 XII)3. NIEDZIELA ADWENTU: Iz 35,1-6a i 10; Ps 146; 
Jk 5,7-10; Mt 11,2-11;
PONIEDZIAŁEK: Rdz 49,2 i 8-10; Ps 72; Mt 1,1-17;
WTOREK: Jr 23,5-8; Ps 72; Mt 1,18-24;
ŚRODA: Sdz 13,2-7 i 24-25a; Ps 71; Łk 1,5-25;
CZWARTEK: Iz 7,10-14; Ps 24; Łk 1,26-38;
PIĄTEK: Pnp 2,8-14; Ps 33; Łk 1,39-45;
SOBOTA: 1Sm 1,24-28; Ps 1Sm 2; Łk 1,46-56;
4. NIEDZIELA ADWENTU: Iz 7,10-14; Ps 24; Rz 1,1-7; 
Mt 1,18-24.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl